Kontaktuppgifter

Hälsa och välfärd

Linda Ahlroth

Timlärare inom det sociala området

Eva Edgren

Lektor inom det sociala området med fokus på social- och småbarnspedagogik

Telefonnummer:0294 282 737

Carina Kiukas

Prefekt för institutionen för hälsa och välfärd

Telefonnummer:0294 282 536

Ilse Tillman

Lektor i anatomi, fysiologi och närsingslära

Institutionen för ekonomi och affärsanalys

Ingalill Aspholm

Lärare i företagsekonomi

Joacim Broth

Lektor i företagsekonomi

Linn Hongell

Tf. prefekt för inst för ekonomi och affärsanalys

Telefonnummer:0294 282 524

Henrik Nyman

Överlärare i smarta digitala lösningar

Telefonnummer:0294 282 706

Institutionen för kultur och media

Kauko Lindfors

Lektor i mediekultur (speciellt ljud och klippning

Telefonnummer:0294 282 402

Tomas Träskman

Tf. prefekt för institutionen för kultur och media

Telefonnummer:0294 282 599

Institutionen för vård

Sami Takala

Timlärare i förstavård