Kontaktuppgifter

Akademin för företagsekonomi och vård

Joacim Broth

Lektor i företagsekonomi

Sami Takala

Timlärare i förstavård

Ilse Tillman

Lektor i anatomi, fysiologi och närsingslära

Akademin för masterutbildning och forskning

Akademin för teknik, kultur och välfärd

Linda Ahlroth

Timlärare inom det sociala området

Eva Edgren

Lektor inom det sociala området med fokus på social- och småbarnspedagogik

Telefonnummer:0294 282 737

Rene Herrmann

Lektor i naturvetenskap och komposita material

Telefonnummer:0294 282 544

Kauko Lindfors

Lektor i mediekultur (speciellt ljud och klippning

Telefonnummer:0294 282 802

Kim Skön

Lektor i naturvetenskap och energiteknik

Telefonnummer:0294 282 527

Arcadatjänster

Ekonomi, IT och mobilitet