Kontaktuppgifter

Forskningsservice

Henrika Franck

Prorektor med ansvar för forskningen

050 585 65 29

Lars Lundsten

Överlärare och forskare

Jukka Surakka

Forskningschef för institutionen för hälsa och väl

0294 282 499

Hälsa och välfärd

Linda Ahlroth

Timlärare inom det sociala området

Boel Blomqvist

Lektor inom det sociala området

0294 282 701

Arla Cederberg

Lektor i samhällsvetenskaper

0294 282 542

Carina Kiukas

Tf prefekt för institutionen för hälsa och välfärd

0294 282 536

Noora Lohi

Lektor i småbarnspedagogik

0294 282 651

Jukka Piippo

Överlärare i mental hälsa

0294 282 590

Åsa Rosengren

Överlärare i det sociala området

0294 282 525

Katri Ruutu

Lektor i idrottsvetenskaper

0294 282 485

Eivor Söderström

Lärare inom det sociala området

0294 282 550

Ilse Tillman

Lektor i anatomi, fysiologi och närsingslära

Institutionen för ekonomi och affärsanalys

Erica Adlercreutz

Lektor i företagsekonomi och affärsanalys

0294 282 742

Ingalill Aspholm

Lärare i företagsekonomi

Kaj-Mikael Björk

Överlärare i analytik och logistik

040 777 32 70

Joacim Broth

Lektor i företagsekonomi

Niklas Eriksson

Överlärare i digital marknadsföring

0294 282 620

Leonardo Espinosa Leal

Senior lecturer in big data analytics & Researcher

0294 282 549

Susanna Fabricius

Lektor i turism, utbildningsansvarig

0294 282 573

Mia Halmén

Lektor i företagsekonomi

0294 282 589

Linn Hongell

Tf. prefekt för inst för ekonomi och affärsanalys

0294 282 524

Tove Kietz

Lektor i företagsekonomi

0294 282 455

Jan Nyberg

Lärare i informationssystem

0294 282 532

Henrik Nyman

Överlärare i smarta digitala lösningar

0294 282 706

Andrey Shcherbakov

Lektor i informationsteknologi

Elena Smirnova

Project Coodinator/Lecturing Assistant

0294 282 591

Andreas Stenius

Lektor i företagsekonomi

Minna Stenius

Lektor i företagsekonomi, spec finansiering

0294 282 413

Magnus Westerlund

Överlärare i informationsteknik

0294 282 540

Institutionen för kultur och media

Maria Bäck

Lektor i kulturproduktion

0294 282 571

Owen Kelly

Principal Lecturer in Online Media

0294 282 443

Kauko Lindfors

Lektor i mediekultur (speciellt ljud och klippning

0294 282 402

John Lönnfeldt

Studieingenjör med lageransvar

0294 282 594

Mats Nylund

Överlärare i mediekultur

040 512 56 99

Jan Nåls

Överlärare i mediekultur

050 521 76 47

Paul Savage

Affilierad forskare

Matteo Stocchetti

Principal Lecturer in Media Culture

0294 282 659

Institutionen för vård

Christoffer Ericsson

Lektor i akutvård/Fortbildningsplanerare

040 621 05 07

Maria Forss

Prefekt för institutionen för vård

0294 282 707

Heikki Paakkonen

Överlärare i avancerad klinisk vård

0294 282 588

Sami Saarela

Timlärare i akutvård

Språkenheten

Kaj Eklund

Lektor i svenska och kommunikation

0294 282 444

Marja Herva

Lektor i finska och kommunikation

0294 282 635

Barbara Huldén

Lektor i svenska och kommunikation

0294 282 640

Nigel Kimberley

Lektor i engelska och kommunikation

0294 282 650

Minna Lehtola

Lektor i finska och kommunikation

0294 282 616

Magdalena Sandell

Lärare i svenska och kommunikation

0294 282 472