Susanne Ådahl

Lektor i kulturproduktion

Politices doktor

Telefonnummer:0294 282 729

Susanne Ådahl (PD i Socialantropologi, utbildad i tjänstedesign) arbetar som forskare i ett Horizon 2020 finansierat projekt, Reinherit vars målsättning är att utveckla verktyg och ett digitalt nätverk inom kulturarvs-sektorn i Europa. Hon medverkar också i Arcadas forskningsråd.