Menu

Navigation

Forskning på Arcada

Forskning, utveckling och innovation på Arcada

Genom att vara lyhörd för samhällets och näringslivets behov, både dagens och morgondagens, finner Arcadas tillämpade forskning praktiska lösningar på de utmaningar vårt land och vår omvärld står inför.

Arcada strävar efter att ha en innovationsmiljö med fokus på forskningsbaserade innovationer inom näringslivssektorn och den offentliga sektorn och med stark samverkan mellan undervisning och forskning. Behovet av kontinuerlig och djup samverkan mellan utbildning och forskning behövs bl.a. för att bereda studenterna för ett kunskapsbaserat arbetsliv i snabb förändring, där studenterna även ska ha beredskap och kunskap för att skapa sin arbetsplats.

På Arcada bedrivs forskning inom följande prioritetsområden; kulturområdet, funktionella material, affärsutveckling och informationsanalys samt patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet.  Oavsett område är utgångspunkten densamma – att identifiera omvärldens behov och bedöma hur högskolans forskning får största möjliga betydelse för samhället. Arcadas ambition är att högskolans forskning-, utveckling och innovationsverksamhet ska bidra till samhällets hållbara utveckling, vilket innebär att det är viktigt att verksamheten är förankrad i det omgivande samhället. Där ett universitet bedriver teoretisk forskning fokuserar yrkeshögskolan på att baserat på teoretisk kunskap hitta praktiska och konkreta lösningar på existerande problem. 

Samverkan garanterar angelägna resultat

Forskning som bedrivs i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor garanterar angelägna resultat och att högskolans kompetenser kommer samhället till nytta.  Arcada deltar i akademiska nätverk och kunskapsutbyten med över 90 universitet och högskolor världen över och vi samarbetar aktivt med representanter för näringslivet för att producera och kommersialisera de produkter vi skapar.

KONTAKTA OSS!

Intresserad av samarbete? Vill du veta mer om våra projekt och forskningsområden?

Kontakta Arcadas forskningsombud eller prefekter, som gärna berättar mer!

 

FORSKNINGSÅRET 2015

I Arcadas webbaserade årsberättelse berättar vi mer om Arcadas forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och insatser under fjolåret. Läs mer!