Genom att vara lyhörd för samhällets och näringslivets behov, både dagens och morgondagens, finner Arcadas tillämpade forskning praktiska lösningar på de utmaningar vårt land och vår omvärld står inför.

Arcada strävar efter att ha en innovationsmiljö med fokus på forskningsbaserade innovationer inom näringslivssektorn och den offentliga sektorn och med stark samverkan mellan undervisning och forskning. Behovet av kontinuerlig och djup samverkan mellan utbildning och forskning behövs bl.a. för att bereda studenterna för ett kunskapsbaserat arbetsliv i snabb förändring, där studenterna även ska ha beredskap och kunskap för att skapa sin arbetsplats.