Pauleen Mannevaara

Lektor i vård

Telefonnummer:0294 282 541

Pauleen är lektor i vård för den engelskspråkiga sjukskötarprogrammet. Hon är också med och utvecklar Top-Up programmen för färdiga sjukskötare som fått sin utbildning utanför EU och som vill arbeta som sjukskötare i Finland. Utöver detta ansvarar hon också för engelska sjukskötarutbildningens praktiker.

Pauleen har ett brinnande intresse för utveckling av inlärning och utveckling inom digitala perspektivet. Hon är särskilt intresserad digitala kompetenser inom vården och hur dessa kompetenser kan läras ut.