Pauleen Mannevaara

Lektor i vård

Telefonnummer:0294 282 541

Digitala kompetenser bland vårdpersonalen från utbildningsperspektiv