Carina Kiukas

Akademichef

Telefonnummer:0294 282 536

Carina Kiukas har över 20 års erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Kiukas är även ordförande för Arcadas pedagogiska råd. Genom detta uppdrag har Kiukas möjlighet att vara en del av ett kontinuerligt utvecklingsarbete i praktiken. Med syftet att stödja studenters upplevelser av lärande med hög kvalitet fokuserar arbetet på att utveckla undervisningen (till exempel digital pedagogik och coachningskoncept) och läroplanerna.

Kiukas erhöll sin doktorsexamen från Åbo Akademi 2021. Avhandlingen är ett deltagande aktionsforskningsprojekt om det pedagogiska utvecklingsarbetet som utförts vid en yrkeshögskola (UAS). Studien bygger på en professionell ambition och behov av att synliggöra och systematisera pedagogiskt utvecklingsarbete. Syftet med studien är att utveckla kunskap om de praktier som pedagogiskt utvecklingsarbete i en UAS består av. Teorin om praktikarkitekturer används som lins för att utforska det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Carina Kiukas