Ira Jeglinsky-Kankainen

Överlärare i rehabilitering

Telefonnummer:0294 282 834

Ira Jeglinsky-Kankainen är fysioterapeut, med en doktorsgrad i Medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Henne forskningsområde omfattar främst barn och ungdomar med funktionsvariationer i allmänhet, och cerebral pares i synnerhet. Familjen, delaktighet, funktion och interprofessionell habilitering är områden som intresserar. Hon är involverad i flera forskningsprojekt, både nationella och internationella.

Ira Jeglinsky-Kankainen