Sabina Eerola

Studieadministrativ chef

Filosofie magister

Telefonnummer:0294 282 611

Leder verksamheten för högskolans studieadministration , som bl.a. innefattar utexamination, antagningsservice, samt studentmobilitet och utbytesstudier.