Forskningsprojekt

Namn Varaktighet Organisation Ägare
Agile Circular Competence Network 2024-05-31 Akademin för masterutbildning och forskning Paula Linderbäck
Baltic Reed 2023-05-01 - 2026-04-30 Energy and Materials Technology Laura Montin
Barn-Robot Interaktion Akademin för masterutbildning och forskning Henrika Franck
Classification and Prediction of Acid Sulfate Soils 2022-12-31 Akademin för masterutbildning och forskning Kaj-Mikael Björk
DigiMetku 2022-10-03 - 2024-12-31 Akademin för masterutbildning och forskning Ira Jeglinsky-Kankainen
Educational and Entrepreneurial Cooperation in Future City (Nordplus) 2024-12-31 Företagsledning och analys Christa Tigerstedt
Equal Access and Support in the Workforce for migrants and refugees 2023-10-01 - 2023-03-31 Akademin för masterutbildning och forskning Camilla Wikström-Grotell
Health Equity in Education HEQED 2021-11-01 - 2024-10-31 Akademin för masterutbildning och forskning Camilla Wikström-Grotell
INTERLOCALITY - Increased Local Employability of International Degree Students 2022-02-28 - 2025-02-27 Arcadatjänster Sandra Slotte
Process för säkerställandet av etiken och pålitligheten i AI-lösningar 2023-06-01 - 2024-12-31 Akademin för masterutbildning och forskning Henrika Franck
Reinherit 2021-03-01 - 2024-02-29 Culture and Media Maria Bäck
Trustworthy Efficient AI for Cloud-Edge Computing (MANOLO) 2024-01-01 - 2026-12-31 Akademin för masterutbildning och forskning Magnus Westerlund