Välkommen till Arcadas bloggvärld

Hur är det att flytta från andra sidan jordklotet och studera på en yrkeshögskola i Finland? Vad är senaste forskningsnytt inom Arcadas spetsområden? På vilket sätt är Arcada ett verkligt hållbart studieval, enligt studenterna själva? 

Detta och mycket mer får du svar på i Arcadas bloggar skrivna av våra studenter, forskare, alumner, partner och externa gäster.

Våra vetenskapliga blogginlägg, märkta med publikation, är en del av Arcadas egna publikationsserie där varje inlägg granskats av ett redaktionsråd.

Roboten i matbutiken

Digitaliseringen av matbutiken är en utvecklingstrend som blir allt starkare, bland annat robotik och artificiell intelligens (AI) skapar nya möjligheter till interaktion med kunder. I detta blogginlägg beskriver vi våra preliminära erfarenheter från en fältstudie med Arcadas sociala robotar i Posthusets K-Supermarket.

Kategori: Publikation

Finländska fysioterapeuters möjligheter till kontinuerlig yrkesmässig utveckling

Kontinuerligt lärande är aktuellt både i högskolorna och bland olika organisationer som ordnar yrkesmässig kompetensutveckling. Syftet med kontinuerligt lärande är att stärka kompetens. Bland fysioterapeuter anses denna form av kompetensutveckling vanlig, men hurudan möjlighet fysioterapeuter har till kontinuerligt lärande är oklart.

Kategori: Publikation

Strokerehabilitering med gångrobot påverkar balansen

Rehabilitering med gångrobot ger försiktigt optimistiska resultat gällande förbättrad balans hos personer med stroke. Forskningen talar för att rehabilitering som kombinerar både konventionell fysioterapi och rehabilitering med gångrobot ger bästa effekt på balansen. (Loro et al., 2023) Fördelen med rehabilitering med gångrobot är att patienten får fler repetitioner och får gångrehabilitering fastän hen inte annars kan gå. (Baronchelli et al., 2021; Cho et al., 2018)

Kategori: Publikation

Rehabilitering för kvinnor med separation av de raka magmusklerna efter förlossningen

Kvinnans kropp påverkas på många sätt under graviditeten och efter förlossningen då det under dessa faser sker olika anatomiska, fysiologiska och hormonella förändringar. Dessa förändringar har som uppgift att bilda rätta omständigheter för fostret som utvecklas, men har också sina negativa följder på kvinnans kropp i form av muskuloskeletala problem som uppkommer vid bukområdet efter förlossningen.

Kategori: Publikation

Digitala applikationer för försäljning av matöverskott

Mycket mat går till spillo i bl.a. restauranger, bagerier och matvarubutiker. Digitala applikationer som fokuserar på att återförsälja överloppsmat har dock blivit alltmer allmänna. I detta inlägg ser vi på några olika applikationer och vad som eventuellt får konsumenter att använda dem.

Kategori: Publikation

Att implementera ett personcentrerat förhållningssätt i praktiken underlättas av planering och struktur

I dagens samhälle förespråkas personcentrerad vård internationellt inom rehabilitering (Yun & Choi 2019; Fernandes m.fl. 2022; Morera-Balaguer m.fl. 2021). Personcentrerad vård innebär att se varje person som unik, med ett lika värde trots eventuell ohälsa eller sjukdom. Ett personcentrerat förhållningssätt utgår från den unika personens livssituation och man värdesätter mötet mellan människor. (Vårdförbundet 2015, s. 5–7)

Kategori: Publikation

Reminiscensarbete med hjälp av sociala humanoida robotar

I det finländska samhället där befolkningen åldras i rask takt, står äldreomsorgen inför flera utmaningar. De äldre kommer att bli allt fler. Prognoser visar att antalet äldre över 65 år kommer att utgöra hela 1,5 miljoner av Finlands befolkning inom tio år. (Social- och hälsovårdsministeriet 2020).

Kategori: Publikation