Hanna Grönholm

Studievägledare

Politices magister

Telefonnummer:0294 282 708

I min roll som studievägledare på utbildningarna i företagsekonomi och informationsteknik ger jag omfattande stöd och handledning till studenter under hela deras studiegång. Mina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Individuell handledning och utarbetning av individuella studieplaner
• Uppföljning av studenternas studieframgång
• Deltagande i utbildningsplanering och kvalitetsarbete
• Planering av introdagarna
• Teamledare för vägledningsteamet