Monica Löv

Studievägledare

Pedagogie magister

Telefonnummer:0294 282 568

Som studievägledare stöder och handleder jag studenter på ett mångsidigt sätt under hela studiegången. Jag ansvarar för samtliga master utbildningar, och för dem som studerar till kulturproducent eller medianom.

Mina huvudsakliga ansvarsområden är:
- Handledning av studenter
- Utarbetning av individuella studieplaner
- Utbildningsplanering
- Kvalitetsarbete
- Stöda den undervisande personalen

Kvalitetsrådets medlem