Magnus Westerlund

Överlärare i informationsteknik

Telefonnummer:0294 282 540

Magnus Westerlund är överlärare i informationsteknik och leder labbet för pålitlig artificiell intelligens vid Arcada University of Applied Sciences i Helsingfors, Finland.
https://www.arcada.fi/en/research/key-r…

Han har en bakgrund från den privata sektorn inom telekommunikation och informationshantering och tog sin doktorsexamen i informationssystem vid Åbo Akademi-universitetet i Finland. Magnus publicerar aktivt inom områdena pålitlig AI, analytik/maskininlärning, IT-säkerhet, cyberreglering och blockkedjeteknik.

De flesta av hans nuvarande forskningsämnen återfinns inom pålitlig mjukvara och utvecklingsaspekter av intelligenta och säkra autonoma system.

Magnus Westerlund