Akademin för företagsekonomi och vård

Joacim Broth

Lektor i företagsekonomi

Ilse Tillman

Lektor i anatomi, fysiologi och närsingslära