Jonas Tana

Lektor i vårdutveckling

PD

Telefonnummer:0294 282 428

PD, lektor i vård / forskare