Mona Forsskåhl

Rektor

Filosofie doktor

Telefonnummer:0294 282 600

Rektor och vd, professor med specialisering i nordiska språk.

Forskningsintressen: flerspråkighet, språkforskning med datalingvistiska metoder, språklig variation, samtalsforskning, slang och ungdomsspråk, texters ekologi

Mona Forsskåhl