Mats Nylund

Överlärare i mediekultur

Pol.dr, docent

Telefonnummer:040 512 56 99

Ansvarar för examensseminarium (både BA och MA). Undervisar även i forskningsmetodik och medieledarskap. Forskare och expert i journalistik, media, kommunikation och digital ekonomi. Docent i kommunikationsvetenskap vid Helsingfors universitet, samt rådgivare (advisor) vid institutionen för kultur och media.

Mats Nylund