Jan Nåls

Överlärare i mediekultur

Telefonnummer:050 521 76 47

Manusförfattaren och forskaren Jan Nåls fascineras av kopplingar mellan akademisk forskning och konstnärligt skapande. Hans huvudsakliga forskningsintresse är berättelser och empati och hur dessa fungerar i olika medier och plattformar. Han är intresserad av hur berättelser kan väcka empati i olika sociala och interkulturella sammanhang. Så som han själv formulerar det: "Jag vill dela min kärlek för berättelser och forska i hur vi kan skapa emotionella band mellan människor både när och fjärran."

Nåls har varit aktiv inom undervisning och forskning av interkulturell kommunikation under de senaste 15 åren. Hans avhandling (Helsingfors universitet, 2019) behandlade empatins funktioner i interkulturella berättelser, speciellt dokumentärfilm. Han är överlärare i Film och media vid Arcada, där han undervisar i manus och regi inom både dokumentärfilm och fiktion.
Nåls arbetar också som manusförfattare för film och teater. I hans eget konstnärsskap undersöker han teman om rotlöshet, identitet och makt. Kreativa kollektiv är ett specifikt intresseområde. En teoretisk förståelse av kommunikation och kognitiva processer är, i samklang med ett praktiskt kunnande i berättandets konst, grunden för Nåls expertis.

Nåls agerade koordinator för utbytesprogrammet North South South exchange programme mellan film- och medie utbildningar i Sydafrika, Ghana och Finland. Programmet hette “Training producers for ecological broadcasting”. Dess fokus var dokumentärfilm och involverade sammanlagt 200+ studenter och lärare.

Akademiska publikationer:

Nåls, J. (2016). Drawing the Unspeakable-Understanding ’the other’ through narrative empathy in animated documentary.The International Journal of Film and Media Arts. Vol 1, No 1.

Nåls J. & Hyde-Clarke N. (2017). Lost and Found: Making Sense of Foreign Spaces and the Self with Public Transport. Journal of Intercultural Communication Research.

Nåls, J. (2018). The Difficulty of Eliciting Empathy in Documentary in Brylla C. and Kramer M. (Eds) Documentary and Cognitive Theory. Palgrave.

Nåls J. (2017). The Changing Cinema Spaces of Accra – Fragmented Spectatorship and the Loss of Empathy. Journal of African Cinemas. Volume 9, vol. 2-3, pp. 189-202.

Nåls J. (2018). Documentary Subjects Talk Back – Relational Empathy and Ethics in Intercultural Documentary Film Education. Film Education Journal 1.2.

Nåls J. (2019). Making the strange familiar: The functions of empathy in intercultural film narrative. University of Helsinki.

Faktaböcker:
Viirusboken. (2007). Söderströms förlag.

Skenographia. (2015). Schildts&Söderströms.

Gränsfall: Algoth Niska. (2014). SFV.

Spelhandboken (2000) and Urheiluvedonlyönti (1999) ESBC (Tillsammans med Antti Kuronen och Jorma Vuoksenmaa)

Pelaajalta pelaajille (2016).

Skärisboken. (2019). Skärgårdsteaterns väl r.f.

Manus/dramatik:

Vägsjälar. (1998). Tv-serie i 8 delar. FST/Fiktionen. Dir.:Titte Törnroth. Med Marina Meinander.

Sommartider. (1999). Kortfilm. Claes Olsson/Kinoproduction. Dir. Klaus Härö.

Nordpoolen. (2006). Barnpjäs. Prod. Labbet

Donkey Hot Show. (2007). Ungdomspjäs. Svenska Teatern (med Paula Rehn-Sirén).

Dance on thin ice. (2017). Novellfilm. Dir.: PV Lehtinen. Cineparadiso & YLE.

Dramaturg för Badrumsliv. (2019). Dir.: Kaya Pakaslahti. Moilo.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-n%C3 Extern länk

Jan Nåls