Niklas Eriksson

Överlärare i digital marknadsföring

Telefonnummer:0294 282 620

Niklas fungerar som Överlärare i Digital marknadsföring och han har en doktorsgrad inom området Informationssystem. Han undervisar och forskar speciellt i hur konsumenter tar till sig nya teknologiska innovationer inom olika industrier. Hans forskning har publicerats i flera olika vetenskapliga tidskrifter och han är involverad i en nordisk forskningsgrupp som forskar om den digitala konsumenten och framtidens detaljhandel.

Niklas Eriksson