Åsa Rosengren

Överlärare i det sociala området

Telefonnummer:0294 282 525

Jag arbetar som överlärare i det sociala området vid Institutionen för hälsa och välfärd. Jag är utbildningsansvarig för masterprogrammet Social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle. Mina forsknings- och undervisningsområden är främst relaterade till social inklusion, delaktighet, äldreomsorg och praktiksforskning inom det socialt arbete. Jag har lång erfarenhet av problembaserat lärande (PBL) och mitt speciella intresse är kollaborativt lärande, studentcentrerat lärande, öppet lärande och lärares dispositioner inom ramen för den högre utbildningen. I samarbete med Mathilda Wrede institutet i Helsingfors har jag utvecklat lokala mångprofessionella praxisarenor där utbildning, forskning, kommuner och serviceanvändare samverkar. Jag har också deltagit i forskning som berör informell omsorg för äldre i Norden och i Estland. Nyligen har jag varit involverad i forskning som berör självstyrande team inom hemvård för äldre. För tillfället deltar jag i ett forskningsprojekt, som handlar om anställning av personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras rättigheter att arbeta i samhället.