Anna Härmä

Jurist

Juris magister

0294 282 488

Huvudsakliga ansvarsområden:
- Dataskydd
- Personaljuridik
- Avtal
- Immaterialrätt
- Forskningsetik