Maria Forss

Akademichef

PhD

Telefonnummer:0294 282 707

Jag är prefekt för institutionen vård vid Arcada och tillsammans med mitt team arbetar vi för att erbjuda högklassiga och innovativa utbildningar inom vårdsektorn. Lärandet i dess alla olika former fascinerar mig och jag är ständigt nyfiken på att finna nya och alternativa lösningar kring pedagogiska frågor. Samtidigt är jag en kritisk teoretiker som beaktar både makt och maktlöshet i relation till lärande.

Jag tror på utbildningens kraft och är övertygad om att den främsta hälsofrämjande åtgärden är bildning. Det är också därför vi på vårdutbildningen betonar det evidensbaserade arbetssättet. Forskningen på institutionen handlar om att bygga en bättre vårdverklighet för våra utexaminerade studenter. Jag är mycket intresserad av att skapa starka nordiska forskarnätverk med samma ambition.

Jag undervisar ibland i olika ledarskapskurser med fokus på ledarskap inom social- och hälsovården. Därtill ingår jag i ett några nordiska forskarnätverk kring sjukskötarens arbetsbild i framtiden. Tag gärna kontakt om du har frågor eller förslag på samarbete – tillsammans kan vi säkert skapa en bättre morgondag.

Maria Forss