Lilian Sjöberg

Ledande studiekoordinator

Telefonnummer:0294 282 671

Jag jobbar med många saker , t.ex, studentantagning, studieadministration och Öppna YH-leden . I frågor som berör dem, vänligen skicka e-post till E-post: antagningsservice@arcada.fi, E-post: studiearenden@arcada.fi eller E-post: oppnaleden@arcada.fi.