Elina Sagne-Ollikainen

Specialist, Forskning och innovation

Fysioterapeut (Högre YH)

Telefonnummer:0294 282 634

Elina Sagne-Ollikainen stöder forskare och forsknings- och innovationsaktiviteterna på Arcada tillsammans med akademichef Henrika Franck.

Sagne-Ollikainen arbetar som specialist inom Forskning, Utveckling och Innovation som innebär arbete med finansieringsansökningar för forskning och för att möjliggöra forskargruppers arbete vid Arcada.
Hon är även involverad i arrangemang av Arcadas årliga forskningsdag och att ger stöd vid ansökningsprocesser till forskare. Hon arbetar även med att skapa nya nätverk, konsortier och inleda samarbete med andra universitet och affilierade forskare.

Sagne-Ollikainen ingår i två forskargrupper för tillfället: en
forskargrupp som arbetar med frågor som handlar om medkänsla och en annan som fokuserar på etisk användning av Artificiell Intelligens. Hon representerar Arcada i Arenes rf:s arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor inom forskning.

Publikation:
Kilpeläinen T., Kääriä J., Liimatainen L., Laitinen A., Laitinen M., Krusberg J., Tuominen J., Junkkari T., Laurila A., Koikkalainen K., Lehtinen R., Pohjanmäki T., Kangastie H., Pakarinen T., Matveinen M., Konst T., Jänkälä S., Ahvenlampi S., Okkonen L., Lyyra S., Huttunen J., Pakanen S., Knuuttila K., Lauronen H., Ylikoski E., Kahra P., Tyni S., Olenius M., Laasasenaho K., Friman M., Tolkki J., Häkkinen K., Sagne-Ollikainen E., Ervaala O., Hannonen K. & Asikainen E. (2020). Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene.

Bild på Elina Sagne-Ollikainen