Elina Sagne-Ollikainen

Specialist, Forskning och innovation

Fysioterapeut (Högre YH)

Telefonnummer:0294 282 634

Elina Sagne-Ollikainen är forskningsledig för att avlägga doktorandsstudier vid Åbo Akademi, vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik, vid Institutet för mänskliga rättigheter.

Sagne-Ollikainen har i sitt uppdrag som FUI-specialist arbetat med att stöda forskare och forsknings- och innovationsaktiviteterna på Arcada tillsammans med akademichefen för Akademin för Masterutbildning och forskning.

Arbetet med finansieringsansökningar för forskning, innovation och utveckling möjliggör olika forskargruppers arbete vid Arcada.

Sagne-Ollikainen är involverad i arrangemangen av Arcadas årliga forskningsdag och att ger stöd vid ansökningsprocesser till forskare. Hon arbetar även med att skapa nya nätverk, konsortier och inleda samarbete med andra universitet och affilierade forskare.

Sagne-Ollikainen ingår i två forskargrupper för tillfället: en
forskargrupp som arbetar med frågor som handlar om medkänsla och en annan som fokuserar på etisk användning av Artificiell Intelligens. Hon har tidigare representerat Arcada i Arenes rf:s arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor inom forskning.

Publikationer:

Knuuttila K., Parkkola T., Ylikoski E., Helenius H., Sagne-Ollikainen E., Tyni S. & Matveinen M. (2022). Kestävä ja vastuullinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Kilpeläinen T., Kääriä J., Liimatainen L., Laitinen A., Laitinen M., Krusberg J., Tuominen J., Junkkari T., Laurila A., Koikkalainen K., Lehtinen R., Pohjanmäki T., Kangastie H., Pakarinen T., Matveinen M., Konst T., Jänkälä S., Ahvenlampi S., Okkonen L., Lyyra S., Huttunen J., Pakanen S., Knuuttila K., Lauronen H., Ylikoski E., Kahra P., Tyni S., Olenius M., Laasasenaho K., Friman M., Tolkki J., Häkkinen K., Sagne-Ollikainen E., Ervaala O., Hannonen K. & Asikainen E. (2020). Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene.

Bild på Elina Sagne-Ollikainen