Lotta Eronen

Lektor i vård

Telefonnummer:0294 282 683

Doktorand vid Åbo Akademi; Hälsovetenskaper, (Lektor i Vård, Master of Health Care; Avancerad klinisk vård, Sjukskötare: Bachelor)

Brinner för att utveckla sjukskötarens kompetens och utbildning. För närvarande doktorand vid Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier med huvudämnet vårdvetenskap. Min karriär inom hälso- och sjukvården började som sjukskötare och fortsatte med en Masterexamen i avancerad klinisk vård och pedagogiska studier.

Utbildning och forskning

I min nuvarande roll som doktorandforskare är jag involverad i Nordic Nurse Competence Study, ett nordiskt samarbete som fokuserar på sjukskötarens kompetensutveckling. Dessutom arbetar jag som lektor i vård vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors.

På Arcada är jag en aktiv deltagare i det multiprofessionella forskningsprojektet "Comprehending Compassion", som syftar till att skapa mer medkännande arbetsmiljöer och vägleda studenter att bli "ambassadors of compassion" i sina framtida karriärer.

🏥 Klinisk expertis

Med ett decennium av klinisk erfarenhet inom kirurgisk och perioperativ vård fokuserade mitt masterarbete på utveckling av patientsäkerheten med hjälp av incidentrapportering. Med fokus på förändring, utveckling och "no-blame"-miljöer.

Områden av intresse

Jag är intresserad av sjukskötarens kliniska kompetens, vårdutbildning och framtida kompetens, ledarskap, medkänsla i arbetslivet och att främja välbefinnande och karriärstigen för sjukskötare.

Lotta Eronen