Lotta Eronen

Lektor i vård

Telefonnummer:0294 282 683

Doktorand vid Åbo Akademi; Hälsovetenskaper, (Master of Health Care; Avancerad klinisk vård, Sjukskötare: Bachelor)
Jag arbetar som forskningsassistent och som Lektor i vård både på den svenska och den Internationella sidan. Jag har tio års klinisk erfarenhet av kirurgisk- och perioperativ vård. Mitt masterarbete behandlar utveckling av patientsäkerhet. Med fokus på förändring, utvecklingsarbete och skuldfri miljö. Jag har gjort kvalitativa studier och olika slags intervjuer och håller nu på med kvantitativa studier. För tillfället forskar jag som medlem i ett nordiskt Nordplus projekt, Nordic Nurse Competence Study, kring sjukskötarens kompetensutveckling.

På Arcada är jag involverad i ett multiprofessionellt forskningsprojekt, Comprehending Compassion, kring medkänsla ur olika perspektiv. Vi har bl.a utvecklat en kurs: Compassion at work, ur ett multi disciplinärt perspektiv.

Inom forskning är jag intresserad av sjukskötarens kompetens och välbefinnande i arbetet inom hälso- och sjukvården.

Lotta Eronen