Lotta Eronen

Lektor i vård

Telefonnummer:040 355 32 59

Doktorand vid Åbo Akademi inom vårdvetenskap (Master of Health Care: avancerad klinisk vård, sjukskötare: Bachelor)
Jag arbetar som forskningsassistent och som lektor i vård både på den svenska och den Internationella sidan. Jag har tio års klinisk erfarenhet av kirurgisk- och perioperativ vård. Mitt masterarbete i avancerad klinisk vård handlade om utveckling av patientsäkerhet. Med fokus på förändring, utveckling och skuldfri miljö. Jag har gjort kvalitativ studie och olika slags intervjuer. För tillfället forskar jag som medlem i ett nordiskt projekt kring sjukskötarens kompetens.

På Arcada är jag involverad i bl.a. ett forskningsprojekt kring medkänsla ur olika perspektiv och ett forskningsprojekt om finlandssvenska unga professionellas karriär och välbefinnande i arbetet inom social och hälsovårdssektorn.

Inom forskning är jag intresserad av kompetens och välbefinnande i arbetet inom hälso- och sjukvården.

Lotta Eronen