Sofia Molin

Timlärare i kulturproducentskap

Magister teaterkonst

drama-instruktör

Telefonnummer:050 567 24 11

Sofia har magisterexamen i skådespelarkonst från St.Petersburgs statliga teaterakademi (RGISI) och drama-instruktörexamen (YH) från Åbo konstakademi. Under sina över 10 år på fältet har hon varit med om scenkonstnärligt arbete både på och bakom scen - främst som skådespelare och regissör, men också som manusförfattare och dramaturgisk rådgivare. Parallellt med sin konstnärliga verksamhet undervisar hon i olika sammanhang såväl skådespelare, dansare, drama-instruktörer och kulturproducenter, amatörer och proffs, barn och vuxna.

www.sofiamolin.com Extern länk

Sofia är verksam i den tvåspråkiga,
mångdisciplinära nomadteatern Det spirituella flygbolaget (Grus Grus Teater), en leverantör av upplevelsetjänster. Hon var medlem i den konstnärliga kärngruppen som aktivt utvecklade teaterns konstnärliga linje och skapade innehåll för huvud- och turnérepertoaren mellan åren 2013-2023.

www.grusgrus.fi Extern länk