Camilla Wikström-Grotell

Tf akademichef

Fysioterapeut

Telefonnummer:0294 282 821

T.f Akademichef, ansvarig för akademiska partnerskap. Affilierad forskare vid Mälardalens universitet. Fysioterapeut, Lärare i hälsovård, Doktor i hälsovetenskap.
Hälsofrämjande, hälsoteknologi, socialt deltagande för utsatta målgrupper samt evidensbaserad praktik och fysioterapi är Camilla Wikström-Grotells undervisnings- och forskningsområden. Wikström-Grotells speciella intressen är koncept- och teoriutveckling inom fysioterapi samt projektledning. Hon har deltagit i ett antal internationella forskargrupper inom områdena hälsa och välfärd med fokus på serviceutveckling och inom pedagogik för högre utbildning. Internationell utvärderare av kvalitet inom högre utbildning.

Wikström-Grotell forskar inom området för hälsofrämjande och etiska aspekter på hälsa och social- och hälsovård. Hon har utvecklat aktiva, innovativa och digitala inlärningsmiljöer som stöder självstyrt lärande. Hennes pågående projektplaner fokuserar på den nordiska välfärdsmodellen i ett brett samhällsperspektiv och med ett särskilt intresse för utsatta målgrupper som äldre, ungdomar och familjer samt invandrare som riskerar marginalisering. Wikström-Grotells har publikationer inom fysioterapi och hälsovetenskap i internationella vetenskapliga och professionella tidskrifter. Inom pedagogiken för högre utbildning har hon deltagit både i vetenskapliga artiklar, som bokförfattare och i ett antal rapporter och arbetsdokument.

PUBLIKATIONER I URVAL
Holm C, Slotte S & Wikström-Grotell C. 2021. Creating space for global and intercultural competence development through curriculum design. Arcada Publikation 2/2021. Arcada UAS.

Lejonqvist G, Savolainen J, Wallinvirta E & Wikström-Grotell G. 2021. In Caritate Veritas – sanningen finns i kärleken. Vård i fokus 1/2021. Sjuksköterskeföreningen Finland.

Lejonqvist G, Savolainen J, Wallinvirta E & Wikström-Grotell G. 2021. Caritativt vårdande. Professor Katie Erikssons livsgärning. UAS Journal 1 / 2021. Arene ry.

Isacsson A & Wikström-Grotell C. 2021. Tunteiden merkitys kestävyysosaamisen kehittymisessä. E-signals. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Wikström-Grotell, C. 2021. Physiotherapy and physiotherapy education – from an international to a global and value-based perspective. Editorial. European Journal of Physiotherapy 3 (23). Pages 133-134.

Savolainen J, Lejonqvist G, Wallinvirta E & Wikström-Grotell G. 2021. Professori K Eriksson – Hoitamisen ydin tutkimuksen kohteena. Hoitotiede 33 (4), 231-241.

Tana J, Mannevaara P, Jeglinsky-Kankainen I & Wikström-Grotell, C. 2021. Benefits of novel approaches for studying health behaviours. Hälso- och välfärdsbloggen, Yrkeshögskolan Arcada.

Wikström-Grotell, C & Hyde-Clarke, N (eds). Arcada 25 år - en internationell högskola med nordisk profil. Arcada Publikation 1 / 2021.Yrkeshögskolan Arcada.

Rosengren Å, Wallinvirta E, Kiukas C & Wikström-Grotell C 2020. Grupphandledning inom professionshögskolan - Studenters, lärares och arbetslivsexperters roll i handledningsprocessen. I: Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Wikström-Grotell, Camilla, Hyde-Clarke, Nathalie 2020 (eds). Higher education during COVID-19 and future competences Arcada. Publication 1/2020. Yrkeshögskolan Arcada.

Slotte, Sandra; Wikström-Grotell, Camilla. 2020 Internationalisation in post-corona higher education: what will change? Arcada Working paper. Yrkeshögskolan Arcada.

Isacsson, Annica; Slotte, Sandra; Wikström-Grotell, Camilla 2020. Future work skills in higher education: learning to be an international intrapreneur . Haaga-Helia julkaisut, Haaga-helia ammattikorkeakoulu.

Lejonqvist, Gun-Britt; Wallinvirta, Eivor; Wikström-Grotell, Camilla 2020. IN CARITATE VERITAS - sanningen finns i kärleken: minnesbok tillägnad professor Katie Eriksson. Arcada publikation 2/2020. Yrkeshögskolan Arcada.

Nathalie Hyde-Clark (Ed.) & Camilla Wikström-Grotell (Ed.) Internationalisation and Higher Education: A Strategic Perspective. Arcada Publication 1 (2019).

Thomas Nilsson, Silvana Naredi, Camilla Wikström-Grotell, Peter Panduro & Hannie Lundgren. Yttrande över kvalitetssäkringsarbetet vid Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola. (2019).

Jonas Tana; Camilla Wikström-Grotell. The digital revolution of social and health care – is education on track regarding big data? Hälso- och välfärdsbloggen. Arcada 14 maj (2018).

Camilla Wikström-Grotell. Social- och hälsovårdsreformen – hur förändras vården och utbildningen? Hälso- och välfärdsbloggen. Arcada 15 maj (2018).

Nathalie Hyde-Clarke (Ed.); Camilla Wikström-Grotell (red.). A Culture of Sustainability and Innovation in Professional Higher Education. Arcada Publikation 1. (2017).

Camilla Wikström-Grotell, Leena Noronen& Raija Lenné. Physiotherapy as an academic discipline- from the perspective of Nordic doctoral dissertations. European Journal of Physiotherapy. (Published online: 08 Sep 2017).

Camilla Wikström-Grotell. Liike arvona, merkityksenä ja tunteena fysioterapiatraditiossa. Fysioterapia 3 (2017).

Kerstin Frondén & Camilla Wikström-Grotell. Miten onnistuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon fysioterapian integrointi? Fysioterapia 1 (2017).

Jyrki Kettunen, Ira Jeglinsky-Kankainen, Anne Kärki, Camilla Wikström-Grotell. Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä. Arcada Working Papers 1 (2016): 6-15.

Carina Kiukas & Camilla Wikström-Grotell. Självstyrt lärande och blandade lärmiljöer i en digital professionshögskoleutbildning : möjligheter och utmaningar för lärare och studenter. Arcada Publikation 1 (2016): 7-13.

Gun-Britt Lejonqvist, Åsa Rosengren, Camilla Wikström-Grotell Evidens som grund för tjänsteutveckling inom social- och hälsovård. Arcada Working Papers 1 (2016): 6-15.

Ellinor Silius-Ahonen, Christa Tigerstedt och Camilla Wikström-Grotell. Kollektivt lärande och självstyrda lärprocesser. I: Pedagogik för högskolelärare / Thomas Hansson, redaktör. - 978-91-7844-937-8. - Möklinta : Gidlunds förlag (2016,):125-149.

Camilla Wikström-Grotell. Rörelse som värde, mening och känsla - mot en humanvetenskaplig idealmodell för fysioterapi. Akademisk avhandling. Vasa : Åbo Akademi, (2016).

Ellinor Silius-Ahonen, Åsa Rosengren, Camilla Wikström-Grotell: Grupphandledning av arbetslivsförankrade masterarbeten: nyckelaspekter i lärarskapet. Arcada Working papers, 2342-3064; (2015): 7.

Camilla Wikström-Grotell: Från det traditionella klassrummet till InnoPlace: om sambandet mellan rum och lärande inom professionsutbildningen. Arcada Working papers, 2342-3064. - 978-952-5260-65-6. – (2015): 5, s. 75-83.

Heidi Anttila, Anne Kärki, Camilla Wikström-Grotell, Jyrki Kettunen: Käsikirja sosiaali- ja terveyspalveluiden käytäntöjen kehittämiseen, käyttöönottoon ja arviointiin tutkimusnäytön pohjalta. Arcada Working papers, 2342-3064; (2015): 3.

Jyrki Kettunen, Ira Jeglinsky-Kankainen, Anne Kärki, Camilla Wikström-Grotell: ”Vaikuttavat tavat” tavaksi sosiaali- ja terveysalalle. AMK-lehti / UAS journal. - Helsinki: Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene. - 1799-6848. – (2015): 4.

Pirkko Kouri, Sirkka-Liisa Halimaa, Hilkka Lassila, Arto Toppinen, Anja Henner, Kaisa Koivisto, Tiina Gallen, Kirsi Koivunen, Pia Ahonen, Osmo Eerola, Åsa Rosengren, Jukka Piippo, Camilla Wikström-Grotell: Työelämä muuttuu: muuttuuko opettajuus. YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi. - Hämeenlinna: Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu. - 978-951-784-750-5. 5 1799-4231. – (2015): s. 69.

Ira Jeglinsky, Jyrki Kettunen, Camilla Wikström-Grotell. Hyvät fysioterapiakäytännöt ja vaikuttavat tavat: ammattikorkeakoulujen VATA-hanke. Fysioterapia. - Helsinki: Suomen lääkintävoimistelijaliitto. - 0789-5232. - 61 (2014): 3, s. 28-31.

Bild på Camilla Wikström-Grotell