Camilla Wikström-Grotell

Vice akademichef

Fysioterapeut

Telefonnummer:0294 282 699

Vice akademichef, akademiska partnerskap. Affilierad forskare vid Mälardalens universitet. Fysioterapeut, Lärare i hälsovård, Doktor i hälsovetenskap
Hälsofrämjande, hälsoteknologi, socialt deltagande för utsatta målgrupper samt evidensbaserad praktik och fysioterapi är Camilla Wikström-Grotells undervisnings- och forskningsområden. Wikström-Grotells speciella intressen är koncept- och teoriutveckling inom fysioterapi samt projektledning. Hon har deltagit i ett antal internationella forskargrupper inom områdena hälsa och välfärd med fokus på serviceutveckling och inom pedagogik för högre utbildning.

Wikström-Grotell har utvecklat aktiva, innovativa och digitala inlärningsmiljöer som stöder självstyrt lärande. Hennes pågående projektplaner fokuserar på den nordiska välfärdsmodellen i ett brett samhällsperspektiv och med ett särskilt intresse för utsatta målgrupper som äldre, ungdomar och familjer samt invandrare som riskerar marginalisering. Det övergripande närmelsesättet är transdisciplinärt samarbete digitala tjänster inom utbildning, social- och hälsovård. Som författare eller medförfattare har Wikström-Grotell publikationer inom fysioterapi och hälsovetenskap i internationella vetenskapliga och professionella tidskrifter. Inom pedagogiken för högre utbildning har hon deltagit både i vetenskapliga artiklar, som bokförfattare och i ett antal rapporter och arbetsdokument.

PUBLIKATIONER I URVAL
Holm C, Slotte S & Wikström-Grotell C. 2021. Creating space for global and intercultural competence development through curriculum design. Arcada Publikation 2/2021. Arcada UAS.

Lejonqvist G, Savolainen J, Wallinvirta E & Wikström-Grotell G. 2021. In Caritate Veritas – sanningen finns i kärleken. Vård i fokus 1/2021. Sjuksköterskeföreningen Finland.

Lejonqvist G, Savolainen J, Wallinvirta E & Wikström-Grotell G. 2021. Caritativt vårdande. Professor Katie Erikssons livsgärning. UAS Journal 1 / 2021. Arene ry.

Isacsson A & Wikström-Grotell C. 2021. Tunteiden merkitys kestävyysosaamisen kehittymisessä. E-signals. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Wikström-Grotell, C. 2021. Physiotherapy and physiotherapy education – from an international to a global and value-based perspective. Editorial. European Journal of Physiotherapy 3 (23). Pages 133-134.

Savolainen J, Lejonqvist G, Wallinvirta E & Wikström-Grotell G. 2021. Professori K Eriksson – Hoitamisen ydin tutkimuksen kohteena. Hoitotiede 33 (4), 231-241.

Tana J, Mannevaara P, Jeglinsky-Kankainen I & Wikström-Grotell, C. 2021. Benefits of novel approaches for studying health behaviours. Hälso- och välfärdsbloggen, Yrkeshögskolan Arcada.

Wikström-Grotell, C & Hyde-Clarke, N (eds). Arcada 25 år - en internationell högskola med nordisk profil. Arcada Publikation 1 / 2021.Yrkeshögskolan Arcada.

Rosengren Å, Wallinvirta E, Kiukas C & Wikström-Grotell C 2020. Grupphandledning inom professionshögskolan - Studenters, lärares och arbetslivsexperters roll i handledningsprocessen. I: Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Wikström-Grotell, Camilla, Hyde-Clarke, Nathalie 2020 (eds). Higher education during COVID-19 and future competences Arcada. Publication 1/2020. Yrkeshögskolan Arcada.

Slotte, Sandra; Wikström-Grotell, Camilla. 2020 Internationalisation in post-corona higher education: what will change? Arcada Working paper. Yrkeshögskolan Arcada.

Isacsson, Annica; Slotte, Sandra; Wikström-Grotell, Camilla 2020. Future work skills in higher education: learning to be an international intrapreneur . Haaga-Helia julkaisut, Haaga-helia ammattikorkeakoulu.

Lejonqvist, Gun-Britt; Wallinvirta, Eivor; Wikström-Grotell, Camilla 2020. IN CARITATE VERITAS - sanningen finns i kärleken: minnesbok tillägnad professor Katie Eriksson. Arcada publikation 2/2020. Yrkeshögskolan Arcada.

Nathalie Hyde-Clark (Ed.) & Camilla Wikström-Grotell (Ed.) Internationalisation and Higher Education: A Strategic Perspective. Arcada Publication 1 (2019).

Thomas Nilsson, Silvana Naredi, Camilla Wikström-Grotell, Peter Panduro & Hannie Lundgren. Yttrande över kvalitetssäkringsarbetet vid Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola. (2019).

Jonas Tana; Camilla Wikström-Grotell. The digital revolution of social and health care – is education on track regarding big data? Hälso- och välfärdsbloggen. Arcada 14 maj (2018).

Camilla Wikström-Grotell. Social- och hälsovårdsreformen – hur förändras vården och utbildningen? Hälso- och välfärdsbloggen. Arcada 15 maj (2018).

Nathalie Hyde-Clarke (Ed.); Camilla Wikström-Grotell (red.). A Culture of Sustainability and Innovation in Professional Higher Education. Arcada Publikation 1. (2017).

Camilla Wikström-Grotell, Leena Noronen& Raija Lenné. Physiotherapy as an academic discipline- from the perspective of Nordic doctoral dissertations. European Journal of Physiotherapy. (Published online: 08 Sep 2017).

Camilla Wikström-Grotell. Liike arvona, merkityksenä ja tunteena fysioterapiatraditiossa. Fysioterapia 3 (2017).

Kerstin Frondén & Camilla Wikström-Grotell. Miten onnistuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon fysioterapian integrointi? Fysioterapia 1 (2017).

Jyrki Kettunen, Ira Jeglinsky-Kankainen, Anne Kärki, Camilla Wikström-Grotell. Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä. Arcada Working Papers 1 (2016): 6-15.

Carina Kiukas & Camilla Wikström-Grotell. Självstyrt lärande och blandade lärmiljöer i en digital professionshögskoleutbildning : möjligheter och utmaningar för lärare och studenter. Arcada Publikation 1 (2016): 7-13.

Gun-Britt Lejonqvist, Åsa Rosengren, Camilla Wikström-Grotell Evidens som grund för tjänsteutveckling inom social- och hälsovård. Arcada Working Papers 1 (2016): 6-15.

Ellinor Silius-Ahonen, Christa Tigerstedt och Camilla Wikström-Grotell. Kollektivt lärande och självstyrda lärprocesser. I: Pedagogik för högskolelärare / Thomas Hansson, redaktör. - 978-91-7844-937-8. - Möklinta : Gidlunds förlag (2016,):125-149.

Camilla Wikström-Grotell. Rörelse som värde, mening och känsla - mot en humanvetenskaplig idealmodell för fysioterapi. Akademisk avhandling. Vasa : Åbo Akademi, (2016).

Ellinor Silius-Ahonen, Åsa Rosengren, Camilla Wikström-Grotell: Grupphandledning av arbetslivsförankrade masterarbeten: nyckelaspekter i lärarskapet. Arcada Working papers, 2342-3064; (2015): 7.

Camilla Wikström-Grotell: Från det traditionella klassrummet till InnoPlace: om sambandet mellan rum och lärande inom professionsutbildningen. Arcada Working papers, 2342-3064. - 978-952-5260-65-6. – (2015): 5, s. 75-83.

Heidi Anttila, Anne Kärki, Camilla Wikström-Grotell, Jyrki Kettunen: Käsikirja sosiaali- ja terveyspalveluiden käytäntöjen kehittämiseen, käyttöönottoon ja arviointiin tutkimusnäytön pohjalta. Arcada Working papers, 2342-3064; (2015): 3.

Jyrki Kettunen, Ira Jeglinsky-Kankainen, Anne Kärki, Camilla Wikström-Grotell: ”Vaikuttavat tavat” tavaksi sosiaali- ja terveysalalle. AMK-lehti / UAS journal. - Helsinki: Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene. - 1799-6848. – (2015): 4.

Pirkko Kouri, Sirkka-Liisa Halimaa, Hilkka Lassila, Arto Toppinen, Anja Henner, Kaisa Koivisto, Tiina Gallen, Kirsi Koivunen, Pia Ahonen, Osmo Eerola, Åsa Rosengren, Jukka Piippo, Camilla Wikström-Grotell: Työelämä muuttuu: muuttuuko opettajuus. YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi. - Hämeenlinna: Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu. - 978-951-784-750-5. 5 1799-4231. – (2015): s. 69.

Ira Jeglinsky, Jyrki Kettunen, Camilla Wikström-Grotell. Hyvät fysioterapiakäytännöt ja vaikuttavat tavat: ammattikorkeakoulujen VATA-hanke. Fysioterapia. - Helsinki: Suomen lääkintävoimistelijaliitto. - 0789-5232. - 61 (2014): 3, s. 28-31.