Tomas Träskman

Vice akademichef

Telefonnummer:0294 282 599

Tomas Träskmans forskning är inriktad på att förstå vilken roll redovisningspraxis och framväxande digitala infrastrukturer spelar i olika organisatoriska och sociala sammanhang. Han fokuserar på empirisk forskning och försöker förstå det kognitiva värdet av teknologi och konsekvenserna av teknologi för ansvar och ansvarsskyldighet. I sin senaste forskning har Träskman fördjupat sig i plattformar för deltagande budgetering som ett verktyg för distributiva social rörelse. Han undersöker platformers roll när det gäller att avslöja nya former av värde och den spöklika närvaron och frånvaron av försummade och oönskade saker. Genom sina studier erbjuder han nya perspektiv på ansvarsskyldighet, kunskapshantering och teknikens socio-materialitet i utformningen av stadsförvaltning och hållbarhetsinsatser.

Tomas Träskman är Vice akademichef för Akademin för masterutbildning och forskning & Kvalitetssamordnare.

Träskman har också en lång karriär inom konst. Han är en erfaren regissör, lärare, curator och forskare, med en dokumenterad historia av att arbeta med innovation och experiment. I början av millenniet var han en del av rörelsen inom akademin/konsten mot att konceptualisera "konstnärlig forskning". Hans senaste forskning inom konst undersöker integrationen av teknologi i kulturarvet, med fokus på hur ungdomar använder digitala verktyg på museer. Med hjälp av en socio-materiell metod undersöker han hur ungdomar interagerar med teknik i sina dagliga liv och dess inverkan på deras kognition och engagemang i kulturarvet.

När det gäller konstnärliga publikationer har Tomas "publicerat" tillsammans med konstnärsgruppen YKON på några av de mest prestigefyllda scenerna i konstvärlden, såsom Palais de Tokyo (Frankrike), Venedigbiennalen (Italien), MOCA (Taipei), Brioni (Utopia/Crotia).

PUBLIKATIONER (urval)

- Smart styrning och tänkande infrastruktur: en undersökning av en stad som blir smartu (2022). Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. https://www.emerald.com/insight/1096-33… Extern länk

- Performing openness: how the interplay between knowledge sharing and digital infrastructure creates multiple accountabilities, (2021) tillsammans med Prof. Matti Skoog i Journal of Strategy and Management. https://www.emerald.com/insight/1755-42… Extern länk
- Teknologian ja kulttuurin rajapintatoiminnan mallit, verkostot ja menetelmät (toim. Hero LM) Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja (publiceras i Maj, 2020)

- Bedömning av potentialen för kulturella störningar genom delningsekonomi: En fallstudie av en tidsbank i Helsingfors. Tidskrift för social ekonomi. 2016. med Nathalie Hyde-Clarke

- Konstnärer som forskare: Ett nytt paradigm för konstutbildning i Europa. 2013

- Bok om Sandra Kantanen, Hatje Cantz, 2011

- Text i Tråkboken, Söderströms, 2010

- "Tor -Magnus Lundeby", Essä i utställningskatalog, 2009

- "Medialisoitu Nero ", I boken Kirjoituksia Neroudesta, SKS 2007

- Dela: Årsbok om finsk design, 2006

- "Speak if You Can", 2004 Essä för Arken Magazine, Arken Museum of Modern Art

- "MNEMONIC", 2003, Essä i utställningskatalog Sara Ekström, Björneborgs Konstmuseum

- "FUKT", 2003, Essä i utställningskatalog, Iaspis, Stockholm Sverige

Tomas Träskman