Språkenheten

Kaj Eklund

Lektor i svenska och kommunikation

0294 282 444

Marja Herva

Lektor i finska och kommunikation

0294 282 635

Barbara Huldén

Lektor i svenska och kommunikation

0294 282 640

Nigel Kimberley

Lektor i engelska och kommunikation

0294 282 650

Minna Lehtola

Lektor i finska och kommunikation

0294 282 616

Magdalena Sandell

Lärare i svenska och kommunikation

0294 282 472