Camilla Genberg

Studievägledare

Pedagogie magister

Telefonnummer:0294 282 672

Som studievägledare för utbildningarna i Företagsekonomi och International Business strävar jag till att optimera studieupplevelsen för studenterna och arbetar alltid med studenten i fokus.

Mina huvudsakliga ansvarsområden:
- Handledning av studenters individuella studieplaner och processer
- Deltagande i utbildningsplanering och kvalitetsarbete
- Administrativa uppdrag i samarbete med den undervisande personalen
- Planering av introveckan

Camilla Genberg