Christine Stockmann-Broo

Lektor i vård

Telefonnummer:0294 282 629

Arbetar som lektor i vård med en bred arbetsbild vilket inbegriper undervisning i allt från grundkurser till avancerade kurser. Specifkt intresse ligger på vården av barn och unga samt poliklinisk vård. Sjukskötare yh, HVM