Skip to main content

Fortbildning

Vässa dina kunskaper på Arcada

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande och ändamånsenligt att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll.

Arcada Fortbildnings flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård. 

Arcada Fortbildning har ett specialkunnande inom simuleringsutbildning i patientsäkerhet. Vi har aktivt deltagit i uppbyggnaden av Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter (APSLC), ett av Finlands första simuleringscenter. Centrets specialområde är akutmedicin och akutvård både inhospitalt och prehospitalt.

Utbildningarna planeras i samarbete med arbetslivet och skräddarsys enligt behov och efterfrågan. På kurserna finns deltagare från hela landet.

Vi utnyttjar specialkompetensen hos Arcadas lärarkår och anlitar utomstående specialister då det behövs. Vi ordnar också konferenser och seminarier. Har du eller din arbetsplats en idé om en utbildning ni vill förverkliga, kontakta oss!

Exempel på kurser hösten 2017

  • Digital formgivning (på finska)
  • Grundkurs för instruktörer av EuSim-simuleringar (på finska)
  • Hälsofrämjande ledarskap för dagvårdspersonal (på svenska)

Gå till Arcada Fortbildningens hemsida.

Kontakt

Avatar

Stig Blomqvist, PM

T.f. Fortbildningschef

0207 699 501

Avatar

Marika Blomster, HVM

Fortbildningsplanerare

0207 699 505