Skip to main content

Uppdatera dina kompetenser

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande och ändamånsenligt att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll.

Arcada Fortbildnings flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård. 

Arcada Fortbildning har ett specialkunnande inom simuleringsutbildning i patientsäkerhet. Vi har aktivt deltagit i uppbyggnaden av Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter (APSLC), ett av Finlands första simuleringscenter. Centrets specialområde är akutmedicin och akutvård både inhospitalt och prehospitalt.

Utbildningarna planeras i samarbete med arbetslivet och skräddarsys enligt behov och efterfrågan. På kurserna finns deltagare från hela landet.

Vi utnyttjar specialkompetensen hos Arcadas lärarkår och anlitar utomstående specialister då det behövs. Vi ordnar också konferenser och seminarier. Har du eller din arbetsplats en idé om en utbildning ni vill förverkliga, kontakta oss!

Gå till Arcada Fortbildningens hemsida.

Aktuella kurser och utbildningar

IT, teknik och kommunikation

Hälso- och socialvård

Hematologisen hoitotyön täydennyskoulutus (30 op)
IBD-potilaan hoitotyön täydennyskoulutus (30 op)
EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi


Handel och administration

APV1 Sijoitusneuvonta-verkkokoulutus


Turism

Serveringspasset (Alkoholpasset)
Hygieniapassi


Specialiseringsutbildningar

Kontakt

Avatar

Stig Blomqvist, PM

Fortbildningsplanerare

0207 699 501

Avatar

Marika Blomster, HVM

Fortbildningsplanerare

0207 699 505