Petra Ekman

Lektor i hälsovård

Telefonnummer:0294 282 299

Jag är hälsovårdare, HYH, lektor i hälsovård och undervisar främst på vårdutbildningen. Jag jobbar med hälsovårdar-utbildningens fördjupade studier och medverkar också i kurser på grundutbildningen i vård. Mitt specialintresse ligger i hälsofrämjande och jag ansvarar för vårdstudenternas vaccinationskompetens.

Petra Ekman