Petra Ekman

Lektor i hälsovård

Telefonnummer:040 868 19 36

Jag är hälsovårdare, HYH, lektor i hälsovård och undervisar främst på institutionen för vård. Mitt jobbar med hälsovårdar-utbildningens fördjupade studier och jag deltar i kurser på grundutbildning i vård. Mitt specialintresse ligger i hälsofrämjande och jag ansvarar för vårdstudenternas vaccinationskompetens.

Petra Ekman