Annikki Arola

Överlärare i ergoterapi

PhD

Telefonnummer:0294 282 822

Annikki Arola, Med Dr, Överlärare i ergoterapi.

Annikki Arola har en doktorsexamen från Institutionen för hälsa och rehabilitering vid Göteborgs universitet. Hennes forskning fokuserar på hälsa och välbefinnande i den åldrande befolkningen. Arola är särskilt intresserad av lösningar på hur hälsa i vardagen kan främjas, upprätthållas och stödjas bland äldre personer i samhället. Annikki Arola har varit anknuten till forskningscentret Åldrande och Hälsa, AGECAP och centret för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet. Arola är också alumn vid SWEAH, den Nationella Forskarskolan om Åldrande och Hälsa vid Lunds universitet.

För närvarande är Arola involverad som post doc forskare vid Umeå Universitet. Projektet handlar om att skapa ett träningsprogram för att minska fallrisken hos äldre. I projektet samskapas ett fallpreventivt motoriskt-kognitivt program tillsammans med representanter för målgruppen, hemmaboende personer över 65 år.
Annikki Arla är också involverad i ett forskningsprojekt med fokus på AI-driven Nordisk Hälsa och Välfärd, där fokus ligger på hur AI-baserad applikation kan användas för att motivera och främja hälsa i vardagen bland personer mellan 65-74 år. Detta projekt är kopplat till Arcadas Heath Tech Hub som kommer att fungera som lärande- och forskningsmiljö där användare, professionella och intressenter tillsammans testar och utvecklar hälsoteknologi från ett användarperspektiv.

Annikki Arola fungerar också aktivt som recensent för vetenskapliga tidskrifter med fokus på aktivitetsvetenskap, ergoterapi, hälsofrämjande, åldrande och rehabilitering.

Valda publikationer:
Goodyear, A.-C., Arola, A. and Rosendahl, S. 2023 “'I wish I had asked for support earlier' - Immigrant family caregivers' experiences of living with a person with dementia,” Scandinavian journal of caring sciences, 1–10. DOI: 10.1111/scs.13155

Arola, A. 2018. Capturing the experience of health among persons aging in a migration context: Health promotion interventions as means to enable health and occupations in daily life. (Doctoral dissertation). http://hdl.handle.net/2077/56883 Extern länk

Arola, L A,. Barenfeld,E., Dahlin-Ivanoff, S., & Häggblom-Kronlöf, G. 2018. Distribution and evaluation of sense of coherence among older immigrants before and after a health promotion intervention – results from the RCT study promoting aging migrants’ capability. Clinical Interventions in Aging, 13, 2317-2328. https://doi.org/10.2147/CIA.S177791 Extern länk

Arola LA., Dellenborg, L., & Häggblom-Kronlöf , G. 2018. Occupational perspective of health among persons ageing in the context of migration. Journal of Occupational Science, 25(1), 65-75. DOI: 10.1080/14427591.2017.1368411

Arola, L., Mårtensson, L., & Häggblom Kronlöf, G. 2017. Viewing oneself as a capable person – Experiences of professionals working with older Finnish immigrants. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(4), 759-767.

Annikki Arola