Annikki Arola

Lektor i ergoterapi

PhD

Telefonnummer:0294 282 822

Annikki Arola, Med Dr, Överlärare i ergoterapi. Programledare för ergoterapiutbildningen vid Yrkeshögskolan Arcada.

Annikki Arola har en doktorsexamen från Institutionen för hälsa och rehabilitering vid Göteborgs universitet. Hennes forskning fokuserar på hälsa och välbefinnande i den åldrande befolkningen. Arola är särskilt intresserad av lösningar på hur hälsa i vardagen kan främjas, upprätthållas och stödjas bland äldre personer i samhället. Annikki Arola har varit anknuten till forskningscentret Åldrande och Hälsa, AGECAP och centret för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet. Arola är också alumn vid SWEAH, den Nationella Forskarskolan om Åldrande och Hälsa vid Lunds universitet. För närvarande arbetar Arola med att utveckla Heath Tech Hub vid Arcada. Denna kommer att fungera som lärande- och forskningsmiljö där användare, professionella och intressenter tillsammans testar och utvecklar hälsoteknologi från ett användarperspektiv.
I anslutning till detta är Annikki Arla involverad i ett forskningsprojekt med fokus på AI-driven Nordisk Hälsa och Välfärd, där fokus ligger på hur AI-baserad applikation kan användas för att motivera och främja hälsa i vardagen bland personer mellan 65-74 år.

Annikki Arola fungerar också aktivt som recensent för vetenskapliga tidskrifter med fokus på aktivitetsvetenskap, ergoterapi, hälsofrämjande, åldrande och rehabilitering.

Valda publikationer:
Arola, L., Mårtensson, L., & Häggblom Kronlöf, G. 2017. Viewing oneself as a capable person – experiences of professionals working with older Finnish immigrants. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(4), 759-767.

Arola LA., Dellenborg, L., & Häggblom-Kronlöf , G. 2018. Occupational perspective of health among persons ageing in the context of migration. Journal of Occupational Science, 25(1), 65-75. DOI: 10.1080/14427591.2017.1368411

Arola, L A,. Barenfeld,E., Dahlin-Ivanoff, S., & Häggblom-Kronlöf, G. 2018. Distribution and evaluation of sense of coherence among older immigrants before and after a health promotion intervention – results from the RCT study promoting aging migrants’ capability. Clinical Interventions in Aging, 13, 2317-2328. https://doi.org/10.2147/CIA.S177791 Extern länk.

Arola, A. 2018. Capturing the experience of health among persons aging in a migration context: Health promotion interventions as means to enable health and occupations in daily life. (Doctoral dissertation). http://hdl.handle.net/2077/56883 Extern länk

Arola LA, Dahlin-Ivanoff, S, Häggblom Kronlöf G. 2019. Impact of a person-centred group intervention on life satisfaction and engagement in activities among persons aging in the context of migration. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, DOI: 10.1080/11038128.2018.1515245

Annikki Arola