Mia-Maja Wägar

Ansvarig för strategisk samverkan och extern finansiering

Ekonomie magister

Telefonnummer:0294 282 804

Mia-maja Wägar