Sandra Slotte

Specialsakkunnig, internationalisering

Pedagogie magister

Telefonnummer:0294 282 668

Jag har koordinerande ansvar för Arcadas verksamhet inom det nationella Talent Boost-programmet för att locka och behålla internationella talanger i Finland. Detta kräver ett brett och djupt systematiskt samarbete med en rad aktörer och partners i samhället.

Jag fungerar som sekreterare för Arcadas internationaliseringsgrupp, som stöder genomförandet av Arcadas strategiska internationalisering genom samordning och uppföljning samt genom konkreta och strategiska åtgärdsförslag till ledningsgruppen.

Jag är också en invald medlem i EAIE:s (European Association for International Education) styrgrupp för strategi och ledning 2022-2024.

Jag är projektledare på Arcada för samarbetspartnerskapet Erasmus+ INTERLOCALITY - Increased Local Employability of International Degree Students 2022-2025. Projektet sammanför fyra yrkeshögskolor i Danmark, Tyskland, Finland och Nederländerna samt en organisation inom den tredje sektorn i Italien. Vi fokuserar på regionala behov av att behålla internationella examensstudenter och -alumner och hur högskolor kan bidra till en systemisk och flerpartsinriktad strategi som involverar små och medelstora företag, regeringar, kommuner, högskolor, aktörer inom den tredje sektorn samt de internationella studenterna och alumnerna själva. https://www.interlocality.eu/ Extern länk

Dessutom är jag en blivande student vid forskarutbildningsprogrammet för doktorander vid Centre for Higher Education Internationalisation vid Università Cattolica i Milano, Italien.

https://www.linkedin.com/in/sandraslott… Extern länk

Publikationer och presentationer:

Podcast episode: Cynthia Alby, Sandra Slotte, Jeroen Ouburg: A chat with real people about AI.
European Association for International Education (EAIE), 2024
https://www.eaie.org/blog/podcast-alby-… Extern länk

International graduate employability: whose job is it anyway?
European Association for International Education (EAIE), 2024
https://www.eaie.org/blog/international… Extern länk

Webinarpanelist: Högutbildade personer med jobb som inte motsvarar deras kvalifikationer - Internationella arbetstagares erfarenheter av kontinuerligt lärande
Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, oktober 2023

Poster: Employability & Employer-ability: Connecting the Two Currents
European Association for International Education (EAIE) annual conference in Rotterdam, September 2023

Balancing employability with ‘employer-ability’
European Association for International Education (EAIE), 2023
https://www.eaie.org/blog/employability… Extern länk

"Fast Expert Teams" som en metod för att lösa den komplexa frågan om att behålla internationella studenter i Finland, 2023
https://www.arcada.fi/sv/artikel/blogg/…

Webinarpanelist: Student Living in the Nordics. The Class Foundation, januari 2023

Konferenssession: Be an agent of change at your institution
European Association for International Education (EAIE) annual conference in Barcelona, September 2022

Poster: Sustainable Career Support for Students and Graduates: a Systemic and Holistic Approach
European Association for International Education (EAIE) annual conference in Barcelona, September 2022

Tools and mental models for internationalising with society
European Association for International Education (EAIE), 2022
https://www.eaie.org/blog/ihes-mental-m… Extern länk

Workshops: Comprehensive Internationalisation. Kaunas University of Applied Sciences, 2022

The Complexity of Internationalisation Calls for Collaboration
UAS Journal, 2022
https://uasjournal.fi/4-2022/the-comple… Extern länk

Behov av utökat nordiskt samarbete kring integration av högutbildade immigranter
Arcada, 2021
https://www.theseus.fi/handle/10024/512… Extern länk

Presentation: Being an Agent of Change in Internationalisation of Higher Education. OsloMet, december 2021

Presentation: Internationalisation for all and not the few. University College of Northern Denmark (UCN) International Days, november 2021

Creating space for global and intercultural competence development through curriculum design
Arcada University of Applied Sciences, 2021
https://www.theseus.fi/handle/10024/512… Extern länk

Overcoming loneliness in a people-centred career
European Association for International Education (EAIE), 2021
https://www.eaie.org/blog/overcoming-lo… Extern länk

Internationalisation in Post-Corona Higher Education: What Will Change
Arcada University of Applied Sciences, 2020
https://www.theseus.fi/bitstream/handle… Extern länk

Future work skills in higher education - learning to be an international Intrapreneur
Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (TyöPeda)-project, 2020
https://www.theseus.fi/handle/10024/362… Extern länk

International alumni: the missing piece of the puzzle
UAS Journal, 2020
https://uasjournal.fi/4-2020/future-pro… Extern länk

Internationalisation at Home: The Road to Success
Arcada University of Applied Sciences, 2019
https://www.academia.edu/42116187/Inter… Extern länk

Sandra Slotte