Richard Roberts

Controller

Ekonomie magister

Telefonnummer:0294 282 607

Till mina ansvarsområden på ekonomiavdelningen hör i stort sett bokslut, UKM-rapportering, löpande bokföring, moms, inköps- och försäljningsfakturor och projekt till en viss grad. Jag svarar gärna på frågor gällande dessa områden och också på övriga frågor kring redovisning och ekonomiadministration.