Terese Sjölund

Lektor i vård

Telefonnummer:040 482 82 73

Lektor inom vård

Magister i Hälsovetenskaper, Sjukskötare

Terese Sjölund fungerar som utbildningsansvarig för det engelskspråkiga Nursing programmet vid Arcada. Hon arbetar i huvudsak med de internationella studerande och ansvarar också för Top-Up programmet. Top-Up programmet är ett skräddarsytt utbildningsprogram för sjukskötare som kommer utanför EU och behöver uppdatera sina kunskaper för att nå finska sjukskötarens krav från Valvira