Denice Haldin

Pedagogisk specialist

Telefonnummer:0294 282 500

”Min passion för undervisning och lärande i högre utbildning med fokus på studentcentrerat lärande har inspirerat mig till forskningsstudier i pedagogik som fokuserar på självstyrt lärande och social konstruktion av studenters lärande i yrkeshögskola (Universities of Applied Sciences)”

Haldin har under sina över 15 år som lärare och pedagog kontinuerligt arbetat med och bidragit till högskolan pedagogiska utvecklingsarbete. Hon är pedagogiskt sakkunnig i frågor gällande studentcentrerat och kompetensbaserat läroplansarbete. I det professionsspecifika läroplansarbetet har hon samarbetat med partnerhögskolor i både Norden och Europa. Hennes expertis omfattar även utveckling av handledningsprocesser som stöder studenternas professionsutveckling.

https://www.linkedin.com/in/denice-hald… Extern länk

PUBLICATIONS

Harra, Toini; Arola, Annikki; Hautala, Tiina; Haldin, Denice; Lautamo, Tiina ja Nevalainen, Kaija. 2016. Toimintaterapia ihmisen toiminnan ja osallistumisen mahdollistajana. Kuntoutus 4, s 40-45. Kuntoutussäätiö.

Haldin, Denice. 2015. Första studieåret i högskola. I: Ellinor Silius-Ahonen (red.). Bildningsaspekter i högre utbildning: med fokus på professionsutbildning. Arcada Working papers, 2342-3064; 5/2015.

Haldin, Denice; Heinilä, Henna & Tilus-Sandelin, Marjo. 2011. Kohti aidosti kansainvälistä korkeakouluyhteisöä. I: Vuokila-Oikkonen, Päivi & Halonen, Anu-Elina (toim.). Rakentamassa ammattikorkeakouluyhteisöä. Diakonia- ammattikorkeakoulun julkaisuja B 48.

Denice Haldin