Akademin för teknik, kultur och välfärd

Rene Herrmann

Lektor i naturvetenskap och komposita material

Telefonnummer:0294 282 544

Johan Lahti

Lektor i idrottsvetenskaper

Kauko Lindfors

Lektor i mediekultur (speciellt ljud och klippning

Telefonnummer:0294 282 802

Kim Skön

Lektor i naturvetenskap och energiteknik

Telefonnummer:0294 282 527