Akademin för teknik, kultur och välfärd

Linda Ahlroth

Timlärare inom det sociala området

Eva Edgren

Lektor inom det sociala området med fokus på social- och småbarnspedagogik

Telefonnummer:0294 282 737

Rene Herrmann

Lektor i naturvetenskap och komposita material

Telefonnummer:0294 282 544

Kauko Lindfors

Lektor i mediekultur (speciellt ljud och klippning

Telefonnummer:0294 282 802

Kim Skön

Lektor i naturvetenskap och energiteknik

Telefonnummer:0294 282 527