Jukka Surakka

Forskare

Telefonnummer:0294 282 899

Jukka Surakka har publicerat över 40 vetenskapliga publikationer inom träningsmedicin, fysioterapi, neurologi, företagshälsa och hälsovårdsorganisationsdesign. Han har koordinerat flera internationella EU Interreg och nationella forskningsprojekt inom äldreomsorg, arbetshälsa och vård Hans intresseområden är företagshälsa, hälso- och socialtjänst organisationsdesign och hälsofrämjande

Forskningschef Jukka Surakka är för närvarande involverad i flera forskningsprojekt på Arcada.: AI and social robots in elderly care, Digital and hybrid teaching in practiical skills (E+), Persons with Intelectual Dsability access to labor market .

Missing profile image