Tore Ståhl

Affilierad forskare

Telefonnummer:0294 282 504

Jag har en magisterexamen i pedagogik från Helsingfors universitet och är doktorand vid Tammerfors universitet. Jag har undervisat i IKT under hela 1990-talet, praktiserat eLärande och utvecklat förutsättningarna för eLärande inom högre utbildning sedan 2001. Under åren 2015-2018 fungerade jag som IT-chef, och sedan 2019 jobbar jag som forskare i pedagogik, med uppgiften att stödja utvecklingen av utbildning och studier vid Arcada. Mitt forskningsintresse handlar om hur IKT, media och den allestädes närvarande tillgången till information kan ha förändrat vårt sätt att se kunskap och lärande, så kallade epistemiska uppfattningar.

https://www.linkedin.com/in/torestahl/ Extern länk
https://www.researchgate.net/profile/To… Extern länk

Senaste publikationer
Ståhl, T. (2014). Bakom eller framför katedern? Utmaningar i nätstödd flerformspedagogik. I C. Wikström-Grotell, & C. Tigerstedt (red.), Pedagogiska steg mot en kompetensbaserad studieplan, aktivt lärande och samhällsorienterad nyttoforskning (s. 91-102). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5260-59-5 Extern länk
Ståhl, T. (2017). How ICT savvy are Digital Natives actually? Nordic Journal of Digital Literacy, 12(3), 89-108. https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-943X… Extern länk
Ståhl, T. (2019). Epistemic Beliefs and Googling. Frontline Learning Research, 7(3), 27-63. https://doi.org/10.14786/flr.v7i3.417 Extern länk
Ståhl, T. (2019). IT-förvaltning, digitalisering och pedagogik. UAS Journal, (2), Tillgänglig: https://uasjournal.fi/2-2019/it-forvalt… Extern länk
Ståhl, T. (2020). Epistemically Tuned-in? Paper presented at the Eapril 2019, Tartu, Estonia. (6) 1-12. Available at: https://eapril.org/proceedings Extern länk.
Ståhl, T., & Levälahti, F. (2020). Future Competencies in the Light of the Covid-19 Pandemic. In C. Wikström-Grotell, & N. Hyde-Clarke (Eds.), Higher Education during COVID-19 and Future Competences (pp. 44-63). Yrkeshögskolan Arcada. Available at: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102053941 Extern länk
Ståhl, T., Sormunen, E., & Mäkinen, M. (2021). Epistemic beliefs and internet reliance – is algorithmic authority part of the picture? Information and Learning Sciences, 122(11/12), 726-748. https://doi.org/10.1108/ILS-01-2021-0004 Extern länk
Ståhl, T., & Mildén, P. (2017). Applying the FEE to explore epistemic beliefs among students. In A. Bernholt, H. Gruber & B. Moschner (Eds.), Wissen und Lernen. Wie epistemische Überzeugungen Schule, Universität und Arbeitswelt beeinflussen [Knowing and learning. The influence of epistemic beliefs on schools, universities and working life] (pp. 59-97). Waxmann Verlag. Available at: https://search.ebscohost.com/ Extern länk