Christoffer Ericsson

Lektor i akutvård/Fortbildningsplanerare

Akutvård HYH

MSc Applied Psychology

Telefonnummer:0294 282 838

Christoffer Ericsson fungerar som utbildningsansvarig för förstavårdsprogrammet vid Arcada samt verksamhetsledare för Arcada Patient Safety and Learning Center. Han har en högre yrkeshögskoleexamen i förstavård samt en magistersexamen i tillämpad psykologi. Som utbildare är Christoffers huvudsakliga intresse i att hitta innovativa sätta att lära ut metakognitiva processer och utveckla mer hållbart arbete, både på team- och organisationsnivå. Som doktorand vid Helsingfors universitet är Christoffers forskningsfokus inriktad på att förstå psykologisk resiliens bland förstavårdare samt vilka faktorer som skapar hållbart arbete i frontlinjens akuta hälsovårdspersonal.

Publikationer och andra forskningar: https://www.researchgate.net/profile/Ch… Extern länk

Christoffer Ericsson