Christoffer Ericsson

Lektor i akutvård/Fortbildningsplanerare

PhD, HVD

Akutvård HYH

MSc Applied Psychology

Telefonnummer:040 621 05 07

Christoffer Ericsson fungerar som utbildningsansvarig för förstavårdsprogrammet vid Arcada samt verksamhetsledare för Arcada Patient Safety and Learning Center. Han har en högre yrkeshögskoleexamen i förstavård samt en magistersexamen i tillämpad psykologi. Som utbildare är Christoffers huvudsakliga intresse i att hitta innovativa sätta att lära ut metakognitiva processer samt tillämpa kognitiva psykologiska ramverk för praktisk kliniskt bruk. Som doktorand vid Helsingfors universitet är Christoffers forskningsfokus inriktad på att förstå resiliens bland nordiska förstavårdare samt vilka faktorer som påverkar välmående i frontlinjens akuta hälsovårdspersonal.

Christoffer Ericsson