Samverkan och partnerskap

Glad man

Vi söker ständigt efter nya sätt att samverka med olika aktörer i samhället.

Idag driver Arcada tiotals samarbetsprojekt med organisationer, näringsliv, kommuner. Som en röd tråd i varje samarbete finns en strävan att främja hållbarhet och det omgivande samhället, vare sig det handlar om forskning och innovation eller ett examensarbete eller en praktikperiod som en av våra studenter genomför.

En viktig del av vårt uppdrag är att driva utvecklingen i samhället. Vi är redo att anta utmaningen!

Partnerprogram

Gruppdiskussion

Syftet med Arcadas partnerprogram är att skapa långvariga samarbeten mellan näringslivet och våra utbildningar. Till våra partner erbjuder vi möjligheten att förstärka arbetsgivarvarumärket och nätverk, olika kontaktpunkter till våra utbildningar och studenter, kompetensutveckling och synlighet.

Anlita en student

Students talking

Låt en av våra studenter göra jobbet! Våra studenter sitter på den senaste forskningsbaserade kunskapen, de är morgondagens experter inom sitt område och är redo att ta sig an nya utmaningar. De bidrar med helt nya infallsvinklar och perspektiv, inte minst våra internationella examensstudenter som kan ge insyn i en helt annan kultur.

Strategiska partnerskap

Studenter ute på campus

Arcada sluter strategiska partnerskap med valda högskolor i Norden och organisationer ute i samhället för att främja skapandet av gemensamma utbildningar och forskningsprojekt.

Internationell samverkan

Big Data

Arcada bygger nordiska broar för global relevans. Den internationella dimensionen går som en röd tråd genom all verksamhet.