Nyheter

Nordiskt samarbete i ny kurs på Arcada

Under två veckor samlades studenter från Yrkeshögskolan Arcada och norska högskolan Kristiania på en ny kurs i Integrated Business Planning. Kursen är ett unikt samarbete mellan högskolorna med syfte att skapa kunskapsutbyte över gränserna i ett nytt ämne.

Kategori: Utbildning

Arcadas ambulanssimulator förbereder förstavårdarna för att rädda liv

Det är inga sirener som ljuder, men i övrigt motsvarar Arcadas nya ambulanssimulator en verklig arbetssituation ute på fältet. Nyanskaffningen är en del av förnyandet av Arcadas simuleringscenter, som med hjälp av donationer till kampanjen Arcada 25 också får ett kompetenslabb för självständiga övningar.

Kategori: Medelinsamling

Arcadas medianomer har hela Norden som sitt arbetsfält

Allt fler av Arcadas studentproduktioner inom film och media får synlighet både i Norden och internationellt. På utbildningen vill man stöda studenterna i att nå ut med finlandssvenska kortfilmer och serier till en nordisk publik.

Kategori: Utbildning

”Nu är det samling, barn!" ropar roboten – Arcada inleder forskning i barns interaktion med robotar

Det är över tio år sedan Arcada inledde forskning inom AI (artificiell intelligens) och banade väg på området med bland annat masterutbildningen Big Data Analytics. Under de senaste åren har Arcada ytterligare skärpt sitt fokus inom Al-forskning genom att specifikt fokusera på etiska frågor relaterade till nya teknologier och på interaktion mellan människor och robotar.

Kategori: Artificiell intelligens

Arcada stöder toppidrottarna på vägen mot examen

Arcadas samarbete med idrottsakademin Urhea stöder den som står med ena foten i toppidrotten och den andra i studievärlden. För studenterna är det värdefullt att kunna få en utbildning samtidigt som de siktar mot medaljerna.

Kategori: Utbildning

Arcada färdigställer sitt hälsoteknologiska centrum med donation från Algol

Den nya inlärningsmiljön Arcada Health Tech Hub slutförs under vårvintern 2023 tack vare en donation på 25 000 euro från företagskoncernen Algol. Centrumet kommer främst att utnyttjas av studenter i ergoterapi och fysioterapi, men ger även yrkesaktiva, forskare och företag möjlighet att samlas kring aktuella hälsoteknologiska lösningar.

Kategori: Medelinsamling