Nyheter

Arcadas ergoterapeuter är med och skapar en värdig vardag

Ergoterapistudent Katarina Wanamo på campus.

På Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors finns Finlands enda svenskspråkiga utbildning i ergoterapi. Ergoterapeuter arbetar i situationer där en person, på grund av till exempel sjukdom eller funktionsvariation, behöver stöd för att få en fungerande vardag.

Kategori: Utbildning

Arcada bygger unikt kunskapscentrum - hälsoteknologiska lösningar i fokus

Arcadas blivande fysioterapeuter bekantar sig med simuleringsmöjligheterna i en av de nya lärmiljöerna som byggs på högskolan.

Den nya inlärningsmiljön Arcada Health Tech Hub erbjuder studenter, yrkesaktiva ergoterapeuter och fysioterapeuter, forskare och företag en möjlighet att samlas kring aktuella hälsoteknologiska lösningar. Centrumet blir verklighet genom donationer till medelinsamlingskampanjen Arcada 25, som genomförs i samband med högskolans pågående 25-årsjubileum.

Kategori: Pressmeddelande

Med gemensamma krafter mot pandemin

Arcadas student Lia Lehtonen vaccinerar Jonathan Blomqvist och alumn Ann-Jeanette Simonsén dokumenterar.

En hög vaccinationstakt är ett av våra främsta vapen mot den pågående coronapandemin. Bland Arcadas personal, studenter och alumner finns ett flertal hjältar som ställer upp och hjälper med coronavaccinationerna med mål att hindra pandemins framfart. 

Kategori: Nyheter

Arcada deltar i kampanjen Jag är antirasist 24.1–6.2

Jag är antirasist-kampanjbild.

Justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen inleder i dag en antirasistisk kampanj riktad till unga vuxna. Arcada deltar i kampanjen genom att lyfta upp dessa frågor i sina kanaler samt uppmuntra studenter och personal att dela med sig av sina tankar om och upplevelser av rasism.

Kategori: Nyheter

Unikt samarbetsprojekt lär Arcadas studenter mjuka kompetenser

Studenter på VAKEN intensivvecka i Odense.

Soft skills, eller mjuka färdigheter, blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden. Därför vill projektet VAKEN, ett samarbete mellan flera nordiska och baltiska högskolor, satsa på att ge studenterna kunskaper inom just detta område.

Kategori: Forskning