Det finns ingen åldersgräns för att rädda liv

Publicerad: 24.05.2023 / Utbildning

Att kunna identifiera ett nödtillstånd, kalla på hjälp och inleda återupplivning kan vara skillnaden mellan liv och död vid ett plötsligt hjärtstopp. Yrkeshögskolan Arcada deltar i projektet Kids Save Lives som lär barn att ingripa i nödsituationer.

Kids Save Lives har startats av det Europeiska återupplivningsrådet (ERC) och Världshälsoorganisationen (WHO). Projektets mål är att lära alla barn i grundskolan grundläggande livräddningsfärdigheter.

– De flesta fall av livlöshet sker i hemmet eller på allmänna platser och då kan vem som helst ha en avgörande roll. Redan ett ganska litet barn kan göra stor skillnad och rädda liv, säger Christoffer Ericsson, utbildningsansvarig för förstavårdarna och ansvarig utbildare för Kids Save Lives.

Arcadas lärare och studenter på förstavårdarutbildningen deltar i projektet genom att ordna utbildningsdagar för grundskolelärare. På utbildningsdagen får lärarna material och praktisk träning, och kan sedan i sin tur undervisa sina egna elever i hur de ska agera i en nödsituation.

– Vår förstavårdarutbildning och vårt simuleringscentrum är av stor betydelse för samhället, och i detta projekt finns ett verkligt värde och en möjlighet att påverka. Jag ser det därför som oerhört betydelsefullt att vi deltar med vår kunskap, både inom området samt som finlandssvensk aktör.

Mod att hjälpa, förmåga att agera

I flera europeiska länder har hjärt-lungräddning redan i åratal funnits som en del av undervisningen i grundskolorna. Genom att införa detta även i Finland ger det på lång sikt också ett större antal återupplivningskunniga vuxna.

– Det behövs inte mer än två lektioner per år, helst med start redan från första klassen. Grundskolorna har involverats i att bygga upp själva konceptet, och det är glädjande att projektet fått väldigt fin respons. Lärarna känner att de gör en konkret insats, och eleverna frågar när de ska få lära sig att rädda liv, berättar Ericsson.

Utöver att ge barnen baskunskaper i hur man kallar på hjälp, inleder hjärt-lungräddning eller använder en defibrillator finns det också en altruistisk dimension i Kids Save Lives.

– Det är såklart viktigt att barn och unga kan känna igen en akut livräddningssituation och ha koll på de första stegen. Men det är precis lika viktigt att i ett tidigt skede träna upp en benägenhet att hjälpa andra. Vi vill få barnen att förstå att de kan och ska agera för att hjälpa sina medmänniskor, inte bara promenera förbi, säger Ericsson.

Läs mer om Kids Save Lives (på finska). Extern länk Följ med Arcadas webbsidor för information om höstens utbildningsdagar.