Nyheter

Hälsoteknologi för rehabilitering och tillgänglighet simuleras på Arcada

Bild på en kvinna som simulerar med VR-glasögon. Källa: Pexels

Vår vardagsmiljö är långt ifrån tillgänglig för alla. På vilket sätt uppfattas omgivningen av en person med synnedsättning? Hur upplevs olika funktionsnedsättningar i vardagliga sysslor? På Arcada placeras slutanvändaren i centrum då dessa frågor besvaras och ny hälsoteknologi utvecklas.

Kategori: Evenemang

Ännu hinner du söka till Arcada!

students sitting on a low wall

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning

Undervisning och lärande av praktiska färdigheter inom social- och hälsovård i utmanande tider

nurses with a simulation doll

När samhällen världen över stängdes ner våren 2020 på grund av covid-19-pandemin fick det omfattande konsekvenser för den högre utbildningen i Europa. I ett nafs övergick undervisningen till att ges på distans med små marginaler vad gällde planering och förberedelser. Både studenter och universitetens personal var tvungna att anpassa sig till stora förändringar i det dagliga livet. Uppföljningar och utvärderingar av situationen har visat att universiteten klarade förändringen förvånansvärt bra, men också att utmaningarna inom undervisning och lärande var många, både för studenter och personal. Detta bekräftas också i den Best Practice Guide som nyligen publicerats av Ditepract vid Arcada.

Kategori: Pedagogical development work