Christoffer Ericsson utanför simuleringscentret på Arcada.

Arcadas ambulanssimulator förbereder förstavårdarna för att rädda liv

Publicerad: 06.04.2023 / Medelinsamling

Det är inga sirener som ljuder, men i övrigt motsvarar Arcadas nya ambulanssimulator en verklig arbetssituation ute på fältet. Nyanskaffningen är en del av förnyandet av Arcadas simuleringscenter, som med hjälp av donationer till kampanjen Arcada 25 också får ett kompetenslabb för självständiga övningar.

Arcadas simuleringscenter, Arcada Patient Safety and Learning Center APSLC, har i mer än 15 års tid utbildat både studenter och yrkesverksam vårdpersonal. Med den nya utrustningen garanterar högskolan att utbildningen möter samhällets behov och fortsätter hålla samma höga kvalitet.

– Genom simuleringar övar studenterna allt från teamarbete och patientbemötande, till kommunikation med anhöriga. Alla våra simuleringsrum ska kunna efterlikna en verklig situation i vården för att göra inlärningen så verklighetstrogen som möjligt, säger Christoffer Ericsson, utbildningsansvarig för förstavårdarna och verksamhetsledare för APSLC.

Simuleringsträning ger mångsidig kompetens

I den nya ambulanssimulatorn får förstavårdarna öva prehospital vård i den krävande och utmanande miljö som en ambulans utgör. Målet är att förstavårdarna ska kunna simulera hela räddningsuppdraget.

– I en ambulans verkar du i ett litet och trångt utrymme som är i rörelse samtidigt som situationen är akut och du på kort tid måste vidta de rätta åtgärderna för att hålla patienten vid liv. I ambulanssimulatorn övar vi allt från hjärtstillestånd till akuta förlossningar, oftast med flera yrkespersoner involverade i patientens vård. Då gäller det att kunna öva på teamarbete i en omgivning som motsvarar verkligheten, säger Ericsson.

Kompetenslabbet möjliggör självständiga övningar

Arcada genomför en flerdelad satsning på vårdutbildningarna där miljöer, övningar och fortbildningsmöjligheter utvecklas och uppdateras.

– Även om Arcada är känd för att erbjuda väldigt mycket simulering och övningar jämfört med många andra yrkeshögskolor får vi ändå konstant önskemål om fler tillfällen. Studenterna vill använda utrustningen för att öva inför praktiska prov, praktikperioder och arbetslivet, säger Ericsson.

För att möta detta behov bygger högskolan ett nytt kompetenslabb där studenterna självständigt eller i grupp kan öva situationer, åtgärder och ingrepp som de identifierar att de behöver mer träning i. Studenterna kan reflektera över det egna kunnande och fylla i kunskapsluckor på egen hand, jämfört med hittills då simuleringar och övningar alltid letts av en lärare.

– På Arcada studerar ungefär femhundra framtida vårdare. Att möjliggöra fler simuleringar och självständiga övningar är ett konkret sätt att stöda studenterna i att utvecklas till framtidens proffs, sammanfattar Ericsson.

Utvecklingen av simuleringscentret har hittills möjliggjorts med stöd från William Thurings stiftelse och Föreningen Konstsamfundet.

Arcadas ambulanssimulator förbereder förstavårdarna för att rädda liv

Christoffer Ericsson utanför simuleringscentret på Arcada.

Det är inga sirener som ljuder, men i övrigt motsvarar Arcadas nya ambulanssimulator en verklig arbetssituation ute på fältet. Nyanskaffningen är en del av förnyandet av Arcadas simuleringscenter, som med hjälp av donationer till kampanjen Arcada 25 också får ett kompetenslabb för självständiga övningar.

Kategori: Medelinsamling

Arcada färdigställer sitt hälsoteknologiska centrum med donation från Algol

dekorative

Den nya inlärningsmiljön Arcada Health Tech Hub slutförs under vårvintern 2023 tack vare en donation på 25 000 euro från företagskoncernen Algol. Centrumet kommer främst att utnyttjas av studenter i ergoterapi och fysioterapi, men ger även yrkesaktiva, forskare och företag möjlighet att samlas kring aktuella hälsoteknologiska lösningar.

Kategori: Medelinsamling