Nyheter

Ergoterapistudier och case-arbete

Ergoterapistudier och case-arbete

Vi är en grupp på fyra personer från Ergt19 som kommer dela med oss av en del av vårt arbete med vår case person i kursen Aktivitet och delaktighet II som handlade om neurologisk ergoterapi.

Kategori: Utbildning

Barnets rätt till samverkan och utveckling genom lek

Barnets rätt till samverkan och utveckling genom lek

FN:s Barnkonvention tar upp leken som en av barnets rättigheter. I kursen Aktivitet och delaktighet för barn och unga har vi fått bekanta oss med leken som både metod, belöning och mål i ergoterapin.

Kategori: Utbildning

Sexualitet, ergoterapi och PLISSIT

Sexualitet, ergoterapi och PLISSIT

Vi i ERGT19 fick vara med om en temaförmiddag som handlade om sexualitet med inriktning på sexualitet hos personer med funktionsvariation. Vi tog del av ett studiematerial och fick sedan diskutera i smågrupper frågor gällande ergoterapeutens uppgifter, samt våra egna åsikter om ämnet.

Kategori: Utbildning

Arcada firar 10 år i Green Office 

Student posing for camera

Ett konkret resultat av Arcadas arbete för hållbarhet är WWF:s Green Office-certifiering som högskolan beviljades redan år 2011. Tio år senare fortsätter arbetet för ökad ekoeffektivitet med årlig uppföljning.  

Kategori: Nyheter

Nytt avtal ska främja integrationen av internationellt utbildade sjuksköterskor  

Student posing for camera

Internationellt utbildade sjukskötare är en stor tillgång för Finland. För att säkerställa att de har de kvalifikationer som krävs och tillgång till vidareutbildning har institutionen för vård vid Yrkeshögskolan Arcada och Filipino Nurses Association in the Nordic Region undertecknat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding). 

Kategori: Samverkan

YH-urvalsprov på Arcada 31.5–4.6

Student posing for camera

Här hittar du information om hur vi ordnar YH-urvalsprovet på Arcada. Vi ber dig som ska delta i det nationella YH-urvalsprovet på Arcada läsa informationen noggrant.

Kategori: Nyheter

Bibliotekets nya samling Lux-Arcada

Student posing for camera

Samlingen Lux-Arcada består av skönlitteratur, men tanken med den är inte förströelse, utan att den ska stöda inlärningen på ett konkret plan. Genom skönlitteratur kan man utveckla sin empati och sin förståelse för hur det kan vara att t.ex.

Kategori: Utbildning