Studenter på föreläsning

Nordiskt samarbete i ny kurs på Arcada

Publicerad: 26.04.2023 / Utbildning

Under två veckor samlades studenter från Yrkeshögskolan Arcada och norska högskolan Kristiania på en ny kurs i Integrated Business Planning. Kursen är ett unikt samarbete mellan högskolorna med syfte att skapa kunskapsutbyte över gränserna i ett nytt ämne.

Kursen Integrated Business Planning (IBP) är ett resultat av ett forskningsprojekt på Arcada. Det nordiska samarbetet är ett viktigt och uppskattat element som knyter nya kontakter och stärker Arcadas utbildnings- och forskningsverksamhet. Under utbildningen som ägde rum både i Helsingfors och Oslo fick deltagarna bekanta sig med forskning inom området genom föreläsningar av forskare från Arcada, Kristiania, Ruhr-Universität Bochum i Tyskland och MIT-Zaragoza Logistics Center i Spanien

Föreläsare på kursen Integrated Business Planning

Gästföreläsaren Yasel Costa Salas från MIT Zaragoza Logistics Center.

– I enlighet med Arcadas strategi för nordiskt samarbete för global relevans var detta en viktig kurs. Föreläsningarna hölls på plats i Helsingfors och Oslo vilket var ett konkret sätt att få insikter i respektive lands sätt att jobba. Ett annat viktigt element var det europeiska samarbetet. Kursdeltagarna fick också insyn i forskning och utveckling för IBP i Tyskland och Spanien, säger Henrik Nyman, kursansvarig vid Arcada.

Föreläsare på kursen Integrated Business Planning

Timo Rantala, Head of Integrated Business Planning på Tikkurila och kursansvariga Henrik Nyman inleder eftermiddagens föreläsning.

Också kontakten till näringslivet var ett viktigt inslag för utbildningen. Kursen innehöll gästföreläsare från industriföretag från Finland, Sverige och Norge. Bland annat det norska livsmedelsföretaget Nortura fanns på plats och berättade om sina IBP-processer.

– Integrated Business Planning är en ganska mångfasetterad process och vi har försökt lyfta fram detta. Vi har haft gästföreläsningar som fokuserat på beslutsfattande, ekonomistyrning, teknologi, data och system samt praktiska case. En framgångsrik IBP process kan lyfta beslutsfattande i företag till en helt ny nivå, säger Nyman.

Studenterna nöjda

Kursens upplägg och inriktning uppskattades också av studenterna. Kursdeltagaren Daniel Janols som studerar Informationssystem på masternivå vid Kristiania och har en bakgrund inom IT, var nöjd med kursens innehåll och gästföreläsarnas expertkunskap inom sina områden.

– Jag tycker kursen passade bra för mig och det jag vill lära mig. Jag uppskattade samarbetet mellan Kristiania och Arcada som utvidgade mitt kontaktnätverk. Det hade varit roligt att i framtiden se mera samarbeten som detta

Studenter på föreläsning

Studenter på föreläsning i utbildningen Integrated Business Planning.

Flera samarbeten och kurser i ämnet i framtiden är också vad kursansvariga hoppas på.

– Vi har samlat in värdefull feedback från alla kursdeltagare och utformat en plan för hur vi kan utveckla kursen inför nästa gång. Målsättningen kommer också framöver att vara att kombinera akademisk forskning inom området med de nyaste insikterna från industrin, berättar Nyman.


Blev du nyfiken på kursen? På Arcada erbjuder vi vidareutbildning inom teknologi, kultur, media, ekonomi, samt social- och hälsovård. Läs mer om vårt kursutbud i vår kurskalender.

Det finns ingen åldersgräns för att rädda liv

Två personer övar hjärt- och lungräddning.

Att kunna identifiera ett nödtillstånd, kalla på hjälp och inleda återupplivning kan vara skillnaden mellan liv och död vid ett plötsligt hjärtstopp. Yrkeshögskolan Arcada deltar i projektet Kids Save Lives som lär barn att ingripa i nödsituationer.

Kategori: Utbildning

Nordiskt samarbete i ny kurs på Arcada

Studenter på föreläsning

Under två veckor samlades studenter från Yrkeshögskolan Arcada och norska högskolan Kristiania på en ny kurs i Integrated Business Planning. Kursen är ett unikt samarbete mellan högskolorna med syfte att skapa kunskapsutbyte över gränserna i ett nytt ämne.

Kategori: Utbildning