Arcada erbjuder högskoleförberedande utbildning för personer som flytt från Ukraina

Publicerad: 11.04.2023 / Utbildning

Tillsammans med åtta andra yrkeshögskolor erbjuder Arcada gratis högskoleförberedande utbildning för ukrainare som flytt kriget. Utbildningen möjliggörs genom PrepProg-projektet och med stöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Preparatory Programme for Higher Education Studies in English Extern länk (förkortat PrepProg) är ett samarbetsprojekt mellan nio yrkeshögskolor i Finland med syftet att erbjuda gratis högskoleförberedande utbildning för ukrainare som flytt kriget och nu befinner sig i Finland. Utbildningsprogrammet fokuserar på att förbättra deltagarnas kunskaper i engelska, stärka digitala och matematiska färdigheter samt att utveckla akademisk insikt i den finländska högskolekontexten. Utöver studier i engelska ingår undervisning i svenska eller finska på nybörjarnivå.

– Arcadas del i det högskoleförberedande utbildningsprogrammet är undervisning i svenska på nybörjarnivå. I vårt uppdrag att bedriva samhällsrelevant utbildning för ett mångkulturellt Finland är vi stolta att vara en del av detta viktiga projekt och visa vårt stöd för ukrainare, säger Ulrika Rancken, chef för språkenheten vid Arcada.

De medverkande yrkeshögskolorna är Yrkeshögskolan Arcada, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu (som koordinerar projektet), LAB-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu och Turun ammattikorkeakoulu.

Utbildningsprogrammet, som inleds i september 2023, har totalt hundra studieplatser och pågår i sex månader. Ansökan är öppen 29.7–20.8.2023 och mer information om ansökningsprocessen finns på engelska på PrepProgs webbsidor Extern länk och på Studieinfo Extern länk där själva ansökan görs.

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Ehrl, kontaktperson för studenter (på engelska eller ryska)
Ulrika Rancken, projektkoordinator för Arcadas medverkan i PrepProg
Annika Stadius, projektansvarig för Arcadas medverkan i PrepProg

Ännu hinner du söka till Arcada!

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning